Igelkottarna på Gripsholmsskolan vill få med sig hela Mariefred i kampen för miljön.

I samband med temaarbete i hållbar utveckling där årskurs ett, Igelkottarna, på Gripsholmsskolan fick i uppdrag att sätta upp egna ”gröna mål” bestämde sig eleverna för att sprida budskapet vidare. Nu utmanar de hela Mariefred. Syftet med utmaningen är att få alla medvetna om miljöproblemen och själva ta ansvar för sin del av dem. ”För att vår jord ska bli ren”, ”För att ozonlagret inte ska paja för då får vi inget syre” eller ”För att vi vill att alla ska göra jorden ren” som barnen själva uttrycker det.
— Detta ingår dels i läroplanen men är ju också frågor som kommer upp i vardagen och som vi arbetar med dagligen, till exempel genom att minska matsvinnet och sopsortera, förklarar barnens lärare Eleonor Holm. Gripsholmsskolan arbetar just nu extra aktivt med detta då vi vill uppnå utmärkelsen ”Grön flagg” som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent.
Barnen har ritat affischer som ska sättas upp på stan där de tipsar om hur man kan sätta upp minst ett grönt mål för miljöns skull. Som att ”plocka upp minst ett skräp när du går ut”, ”släcka lampan när du lämnar ett rum” och många fler smarta tips.
— Vi hoppas och tror att barn idag är mer medvetna om miljöproblemen, säger Eleonor. Vi tror att barn vet mer idag än för några år sedan men inte att det är likadant överallt på jorden.

Affischerna kommer att sättas upp på olika platser i stan och som lärare tänker Eleonor försöka sprida ordet vidare till andra lärare via sociala medier.