Idé kring Kungsladugården: Bygg upp som kulturhus

0
387
Bara ruiner på platsen. I Gripsholms Kungsladugård fanns bland annat Grafikens Hus med verkstad och utställningslokaler. Vad huset ska fyllas med i framtiden är idag inte bestämt även om det finns idéer. Foto: Boggi Svensson Freij

Gripsholms Kungsladugård brann ner till grunden den 16 mars 2014. Brandorsaken var en olyckshändelse. Förutom Kungsladugården brann också två intilliggande byggnader ner, Timmerladan och Vagnslidret. Ett år efter branden fattade Statens fastighetsverk ett inriktningsbeslut om att återuppbygga den saknade byggnaden. Strängnäs kommun och Länsstyrelsen stod bakom inriktningsbeslutet. Detta har ännu inte påbörjats.
— Inriktningen är att en ny byggnad ska finnas på plats i början av 2018. Det återstår mycket arbete och analys kring vad byggnaden ska innehålla men redan nu har vi en rad intressanta verksamheter som skulle passa bra, förklarade Björn Anderson, generaldirektör vid Statens fastighetsverk i en artikel som Statens fastighetsverk publicerade 31 mars 2015.

Statens Fastighetsverk har fortfarande inte någon planerad start för återuppbyggnad.
— Vi har i dagsläget ingen fastställd tidsplan. Vi har tyvärr inte hittat en hyresgäst än, som kan ge en hållbar ekonomisk lösning, säger idag Milja Sjöberg, förvaltare på Statens fastighetsverk.

På det senaste kulturnämndsmötet i Strängnäs kommun lyftes idén om att fylla Kungsladugården, återuppbyggd, med kultur. Monica Lindell Rylén (S), ordförande i nämnden, berättar att tankarna finns att samla flera instanser i Mariefred på ett och samma ställe — och att Kungsladugården som lokal skulle kunna vara ett framtida scenario.
— Idén handlar om att förena till exempel fritidsgård, bibliotek, utställningslokal och mötesplats på en samlad plats, förklarar Monica. Då skulle Kungsladugården kunna vara ett alternativ.

Monica förklarar att det finns många regler att förhålla sig till när det gäller just Kungsladugården. Därför ska en förstudie initieras efter sommaren. Dialog hålls också med föreningen för Biohuset, lokalen som idag är mötesplats och som behöver tillgänglighetsanpassas.

Magnus Bergmar, grundare av World’s Children’s Prize, har länge haft planer att bygga upp ett hus för verksamheten på platsen. Han säger att viljan fortfarande finns, men att det krävs stöd.
— Skulle Fastighetsverket komma med ett passande förslag och stora finansiärer kliva fram är vi givetvis fortsatt intresserade av att skapa ett världsunikt upplevelsecenter i ett WCP House. Men vi har inte hört något från Fastighetsverket på flera år och har idag inga finansiärer.