Gripsholmsskolan vågar ta samtalet om unga och porr

0
346
Gripsholmsskolan lyfter dialogen om barns och ungas hälsa, sexualitet och porrkonsumtion. Foto: Boggi Svensson Freij

”Vi har inga svar, men vi ska ha en beredskap”. Gripsholmsskolans rektor Nina Lidfors är tydlig med att det inte handlar om pekpinnar, utan snarare ett försök att ta fram en policy. Och det handlar om porr, och om att hjälpa till att ta ansvar för att eleverna ska slippa få en förvrängd syn på sexualitet. Med start i en studiedag för lärarna bjuder nu skolan in föräldrar för samtal om barns och ungas hälsa, sexualitet och porrkonsumtion.

Regeringen beslutade i början av 2020 att Barnombudsmannen ska kartlägga kunskap om hur barns och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Uppdraget innebar också att inventera metoder för att stärka barns och ungas motståndskraft mot negativ inverkan av pornografi.
– Idag har barn tillgång till pornografi bara ett knapptryck bort på mobiltelefonen. Vi behöver kartlägga befintlig kunskap om hur barn som exponeras för porr påverkas och se hur vi kan skydda barn mot negativ påverkan, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande i samband med projektets start.
Rapporten ”Ungar och medier” från 2019 som Statens medieråd sammanställt visar att cirka hälften av landets tonårskillar mellan 13 och 18 år och drygt 20 procent av tjejerna har sett pornografi det senaste året samt att de flesta, både killar och tjejer, sökt upp det själva. 26 procent av killarna och tre procent av tjejerna tittar en eller flera gånger i veckan. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 30 juni i år, men Gripsholmsskolan väntar inte på rapporten. Redan nu har de lagt första stenen till att närma sig ämnet.
— Det var Marie Stenman, förälder, som uppmärksammade oss på att sexualundervisningen och det som står i i läroböckerna är förlegat, säger Nina Lidfors, rektor på skolan. Läraren Ulrika Öhlin hörsammade, och vi fick en länk som blev något av en ögonöppnare.

Utbildningsradions ”Barnaministeriet” handlar om barns och ungas livsvillkor i dokumentära reportage, och avsnittet ”Alla kollar på porr” blev grunden för en studiedag där personalen på skolan fick möjlighet att diskutera ämnet.
— Många, inte alla, men många barn och unga upplever att det här inte är något man kan eller vågar prata med en vuxen om, säger Nina. Vi har porrfilter på våra datorer men eleverna har egna telefoner där de kan söka efter vad de vill. Det är så lätt att halka in på en sida, och det som visas kan leda till en förvrängd syn på sexualitet. Nu är vi en grundskola, men bär eleverna redan nu med sig en förvrängd bild om hur sex ska gå till så är det inte bra.

Under studiedagen fick lärarna lyssna till Marie Stenman, som driver Glappet där hon riktar ljus på de synliga och osynliga glapp som finns mellan människor på olika ställen i samhället — bland annat i föräldraskapet och samtalet föräldrar emellan och dialogen mellan barn och förälder.  Yasmine Brunstorp var också inbjuden som föreläsare, en ung juridikstuderande, som berättade om egna erfarenheter där äldre tjejer visade henne länkar till porrsidor — hon kände sig skrämd och utlämnad, och det fanns ingen hon kunde prata med om sina känslor.
— Vi har inga svar, men vi ska ha en beredskap, menar Nina. Fortbildningsdagen har gett oss mer tankar om hur vi kan prata om värderingar, metoo, samtycke. Jag vill understryka att vi som skola vill hjälpa till, vi räds inte, men det hela måste börja hos föräldrarna. De måste våga lyfta ämnet med sina barn.

Måndag den 19 april bjuder därför skolan in föräldrar digitalt till ett föräldramöte med samma tema som studiedagen. Nina förklarar att det handlar om att lyssna till reaktioner, se över en policy och komma närmare ämnet tillsammans.
— Barn och unga behöver oss, de vill prata med oss men det verkar vara svårt. Att prata om barns och ungas hälsa, sexualitet och porrkonsumtion är något vi behöver lära oss, och vi behöver också få  mer koll på den tid som är nu och rusta oss för att tillsammans ha fler av de samtal vi behöver ha — med varandra och framför allt med barn och unga.