En kyrka som står upp för alla människors lika värde

0
651

Inför det kommande kyrkovalet i september är det nu Socialdemokraternas tur att få presentera sina kärnfrågor och vad de vill jobba med i Mariefreds församling.

Arne Stade sitter i styrelsen för Mariefreds socialdemokratiska förening och i kommunens socialnämnd och socialutskott. Tillsammans med Evelina Fäldt är Arne en av dem som toppar kyrkofullmäktigelistan till kommande val.

Svenska kyrkan har en central funktion i vårt samhälle och är en betydelsefull social och sammanhållande kraft, vilket gör det viktigt att man tar tillvara möjligheten att rösta, enligt Arne.
– Församlingens verksamhet rör och berör oss alla i olika omfattning. Allt ifrån kyrkans mer traditionella uppgifter; högmässa, dop, konfirmation, vigsel, begravning och diakoni till en omfattande barn- och ungdomsverksamhet, körverksamhet, samverkan med skolan och föreningslivet.

Partiet vill bland många saker fortsätta att utveckla det arbete och den verksamhet som redan finns i församlingen, och då särskilt verka för aktiviteter och verksamhet som skapar gemenskap för barn, unga och vuxna.
– En fortsatt ökad och avgiftsfri fritidsverksamhet för barn och unga, starta en söndagsskola, ett rikt och varierat kör- och musikutbud samt samarbeta med föreningsliv, skolor och förskolor.

De viktigaste frågorna för Arne, som socialdemokrat, är en jämlik skola, arbete åt alla, minskade samhällsklyftor och ett socialt, ekonomiskt, miljömässigt hållbart samhälle.
– En öppen och välkomnande kyrka, där alla känner sig välkomna. En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt.