Det var på natten mellan den 28 och 29 mars som boende uppmärksammade att det brann i en lokal på Munkhagsgatan i Mariefred. Av flera anledningar uppstod misstanke om att branden varit anlagd.

Efter genomförd utredning har misstankarna riktats mot bland andra en 17-åring, som i onsdags anhölls i sin utevaro. På fredagen beslutades att 17-åringen skulle häktas, då det bedömdes föreligga risk för att personen skulle komma att undanröja bevis om hen släpptes på fri fot.

17-åringen har erkänt mordbrand, men nekar till misstanken om grov mordbrand.