Boksläpp i örtträdgården — Mariablomster och gamla traditioner knyts samman

0
117
Gunilla, Elisabeth, Lotten och Hans spanar efter Mariablomster i örtträdgården på Callanderska gården.

Mariablomster i folktro och tradition är kärnan. I Bertil Murrays nya bok presenteras Jungfru Marias liv via de blommor som åtminstone förr var starkt förknippade med henne. Två blommor som framförallt symboliserar Jungfru Maria är rosen i öst och liljan i väst — men här lyfter författaren över fyrtio växter. Bokreleasen sker söndag den 15 augusti på den enda plats i Sverige som både bär Marias namn och har en hembygdsförening med en örtträdgård — Mariefred. 

”Många städer runt jorden bär namn från de helgon som gått före oss. I Sverige finns inga. Med ett undantag. Det stadsnamn som glänser över alla andra”. Den 15 augusti släpper Bertil Murray, som bland annat är präst och psalmförfattare, en bok som binder samman det i vår fauna som enligt författaren är en vandring genom Marias, och också Jesu liv — blommor, örter, medicinalväxter. Att boksläppet sker i Mariefred, och specifikt på hembygdsföreningens Callanderska gården, är ingen slump.
— Boken har i allra högsta grad anknytning till Mariefred. Mariefred är det enda svenska stadsnamnet som kommer av jungfru Maria, förklarar Lotten Wesslén, förlagsredaktör på Proprius förlag som ger ut den aktuella boken. Maria stod närmast både människorna och gud. Enligt folktradition omgav man sig med blomster i sin vördnad.

Gullviva är Jungfru Marie Nyckelknippa, Förgätmigej är Jungfruns ögon och daggkåpan berättar om hur Vår Fru breder ut sin mantel som ”beskydd för var och en som kommer i hennes närhet”. För Lotten och Hans Paulsson, som är förläggare på nämnda förlag — och som dessutom har lantställe i Stallarholmen — var det självklart att kontakta hembygdsföreningen i Mariefred och föreningens trädgårdsgrupp för att samarbeta kring bokreleasen.
— Vi tyckte direkt att det lät intressant, och inventerade snabbt örtagården på Callanderska för att se hur många av växterna vi faktiskt har, berättar Gunilla Lundberg, som är relativt ny medlem i trädgårdsgruppen.

Både Gunilla och Elisabeth Hedenstrand från gruppen på Callanderska ser fram emot ny kunskap om alla de nytto- och medicinalväxter som är just Mariablomster. De pratar om arvet från munkarna, om hur till exempel lavendeln fick sin givna plats i Sverige under medeltiden, om slottets odlingar, Apotekarängen och hur fler och fler finner nöje i att odla just sådant som inte enbart är ätbart utan också har andra kvaliteter.
— Det finns många aspekter, menar de. Kopplingen kvinnor och religion. Hur man vårdade hem och trädgård förr, det blir ett sammanhang och en brygga mellan nutid och dåtida kulturhistoria. Vi tror att det här kan öka intresset ytterligare för örter och deras ursprung. Och vi har en väldigt vacker trädgård. Vi hoppas på många besökare den här dagen, självklart i enlighet med de aktuella restriktionerna.

I boken får man följa hela historien från när Maria blir utvald via Jesu liv och död till dagen Maria tas upp till himlen. Lotten påminner om att det var just 15 augusti det skedde, det som tidigare var Sveriges nationaldag och en högtid. Hans förklarar att boksläppet är den andra delen i söndagens firande —  författaren och prästen Bertil Murray kommer hålla predikan innan i Mariefreds kyrka tillsammans med biskop Johan Dalman — och biskopen samtalar också med författaren i trädgården under boksläppet. Hans från Propius, förlaget som givit ut titlar inom filosofi, psykologi och religion sedan 1963, tillägger att boken har ytterligare en dimension.
— Bertil Murray har skrivit lyrik till varje blomma. Med växten åbrodd presenterar han Mariefred.

Lotten påminner om Mariefreds eget stadsvapen fram till 1971 då Mariefred ingick i Strängnäs kommun. I blått fält en krönt madonna med gloria och mandorla, bärande på vänster arm barnet med gloria, allt av guld, och stående på en månskära av silver. Tankarna går vidare till gamla tiders ofta långa predikan och de kyrkogångsbuketter som både skapade väldoft i bänkraderna och piggade upp besökarna.
— Självklart har vi plockat ihop en sådan bukett. Tänk ändå allt som är kopplat till en liten växt.

Releasen för ”Mariablomster i våra hjärtan” startar 13.00 i Callanderska gårdens trädgård.