Blod- och bröstmjölkbrist

0
400

I Sörmland är det låga eller akut låga nivåer på en del blodgrupper. Orsakerna är bland andra att många blodgivare samt personal vid blodcentralerna är på semester. Nivåerna på blod har sedan en längre tid minskat utan att man lyckats bygga upp lagret igen.Men behovet av blod tar inte semester. Om du är blodgivare och vistas på en annan ort så finns möjligheten att ge som gästblodgivare i flera orter i Sverige. Information om hur du blir blodgivare finns på www.geblod.nu. Du kan också kontakta blodcentralen i Eskilstuna på telefonnummer 016-104672. Vid neonatalavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna är även behovet av bröstmjölk stort.
– Vi vill påminna allmänheten av behovet av bröstmjölk. Vi behöver fler bröstmjölksdonatorer som kan förse våra nyfödda med livsviktig bröstmjölk.

Donerad bröstmjölk behövs ibland innan mammans egen matproduktion har kommit igång. Det händer också att nyfödda barn behöver mer bröstmjölk än vad mamman själv kan producera. I dessa lägen är våra bröstmjölksdonatorer barnens räddare. Om du har mer mjölk än vad du själv behöver till ditt barn, kan du donera mjölk till neonatalavdelningen till och med 3 månader efter din förlossning. Ersättning utgår med 250 kronor per liter. Hör av dig till neonatalavdelningen för mer information på telefonnummer 016-10 45 46.