Håkan Ekstrand (C) höll i mötet där Laxneborna fick tycka till.

I tisdags fanns representanter för Centerpartiet på plats i Laxnegården för att lyssna till idéer och åsikter om hur saker kan förbättras i Laxne. Ett tiotal Laxnebor fanns på plats för att göra sina röster hörda.

I tisdags kallade Gnesta kommuns centerparti till ett öppet möte i Laxnegården för att lyssna till Laxnebornas tankar om orten.

— Vi började med de här mötena förra året och den gången kom det tjugofem ortsbor, berättar Håkan Ekstrand (C), ledamot i Gnesta kommunfullmäktige. Sedan dess håller vi mötena ungefär en gång i halvåret. Vi tycker det är ett bra sätt att lyssna till vad Laxneborna tycker och tänker och tar till oss deras åsikter i vårt politiska arbete.

Mötesdeltagarna gjorde politikerna uppmärksamma på ett antal lokala problem som man anser borde åtgärdas — däribland en allmän uppröjning av elljusspåret som idag lider av fallna träd och uppstickande rötter.

— Nu när vi i Gnesta kommun går ifrån det gamla sättet att lämna våra medborgarförslag och istället går över till e-förslag, där medborgarna skickar in sina förslag via Internet, tycker vi de här mötena är ett bra komplement för att lyssna till våra väljare.

Mötet avslutades med en uppmaning från Håkan att rösta i EU-valet.

— Givetvis vill vi att ni röstar på vårt parti men det viktigaste är att man röstar överhuvudtaget med tanke på hur mycket som bestäms i EU-parlamentet.