Lärare bjöds på hjärnkunskap — av vassaste hjärnan 

0
595
Anna, flankerad av Sebastian och Marianne, i församlingshemmet i Mariefred där utbildningen hölls. 

Anna Tebelius Bodin har utbildat tiotusentals människor om hur vi lär oss och den bakomliggande psykologin. Nyligen gästade hon Mariefred och föreläste för närmare nittio förskolepedagoger, skollärare och trafiklärare — om hur hjärnan fungerar, om motivation och inlärningsförmåga.

Sebastian och Marianne Grimhäll, Mariefred, arrangerade utbildningen — av flera anledningar.
— Strängnäs kommun satsar inte tillräckligt på skolan — det är helt klart att någonting måste göras, förklarar Sebastian. Lärarna är inte ansvariga för bristande resurser i skolan, och vi tyckte att detta var en oerhört bra föreläsare att få till Mariefred. Anna Tebelius Bodin är en av de allra vassaste som man kan få tag på — för oss var det självklart att anlita henne.

Anna har, sedan sin examen från Harvard University 2004, rest runt i Sverige och utomlands och föreläst. Utgångspunkten är alltid hjärnan, och teori kopplas direkt till vardagens verkliga situationer. Målet med Annas utbildning i Mariefred var att de nya tankarna ska göra skillnad i deltagarnas pedagogiska arbetsliv och vardag.
— Det var vår uppmuntran till en fantastisk lärarkår, med konkreta verktyg att bli än bättre, säger Sebastian.