Kulturchef Christer Hermansson är positiv till att författaren Magnus Utvik fortsätter sitt arbete i Strängnäs kommun.

Strängnäs kommuns kommunförfattare blir kvar — och tjänsten utökas. Med ett större stöd från kulturrådet och med fler projekt för skrivande får Magnus Utvik fler utmaningar med skrivande i Strängnäs kommun. 

I oktober förra året anställdes Magnus Utvik på 50 procent under ett år för att arbeta med kommunantologin ”Skriv om ditt liv”. Tack vare ett höjt bidrag från Statens kulturråd kan nu Magnus fortsätta sitt arbete som kommunförfattare. Förra årets bidrag från statens kulturråd till kommunbiblioteken på 900 000 kronor höjdes till 1,1 miljoner för 2019.
— Vi har alltså fått förlängning på kommunförfattarprojektet, berättar kulturchef Christer Hermansson. De 1,1 miljonerna ska också bekosta en del av en socialbibliotekarietjänst som innebär att man söker upp de som inte kan ta sig till biblioteket.
För kommunförfattare Magnus Utvik har arbetet hittills handlat om att sammanställa antologin som kommer att presenteras under hösten. Nu ökas tjänsten till 80 procent och ett av uppdragen är nu att arbeta vidare med de personer som har bidragit med sina texter i antologin.
— Jag har träffat och jobbat gemensamt med många av dem och skulle vilja jobba med dem i skrivarcirklar eller workshops, säger Magnus. De kommer även bli en skrivarcirkel för kommunanställda samt en skrivarcirkel på anstalten i Mariefred.
Förhoppningen är att man sedan ska kunna ge ut häften eller böcker med texter av de som deltagit i skrivarcirklarna.
— Där är det i så fall tänkt att författarna ska få bidra med mer text än de fick i antologin, förklarar Magnus. Att ge ut fler publikationer är också något som vi har fått medel för att göra.
Magnus kommer framöver att fortsätta med individuell handledning för skrivsugna och utöver det har Multeum fått medel till författarbesök, uppläsningar och en rad andra evenemang som man just nu planerar för.