Dag att nominera till jämställdhetspriset

0
149

Fram till den 18 februari har man möjlighet att nominera en person, förening eller företag i Södertälje kommun som man tycker ska få jämställdhetspriset.

Varje år delar Södertälje kommun tillsammans med Telge ut jämställdhetspriset till en person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Det juryn tittar främst på när de väljer vinnaren är att man gjort något för att öka jämlikheten, motverkat diskriminering på grund av kön, motverkat mäns våld mot kvinnor eller visat på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk.

Förra årets vinnare, Telge SIBK, fick priset med motiveringen ”Årets pristagare är en av Södermanlands största innebandyföreningar med framgångsrika elitlag på både dam- och herrsidan. Men framför allt är det en förening där flickor värderas lika högt som pojkar. Kort sagt: en förening med den uttalade ambitionen att vara en förening för alla. Telge SIBK är en förebild när det gäller att oavsett nivå ge flickor och pojkar en möjlighet att utvecklas både på och vid sidan av planen”

Priset kommer att delas ut den 8 mars på internationella kvinnodagen på Södertälje stadsbibliotek i samband med en föreläsning om rösträtten.

Mats Söderström