Krutbrukets sista VD visar vägen framåt för Åkers styckebruk

0
486
Peter Servin har jobbat länge på området, som nu är en företagspark.

År 1552 beslöt Gustav Vasa att Sverige skulle ha en inhemsk produktion av krut. Tillverkningen skulle komma att ske på Åkers Krutbruk, där man sedan kom att ha någon form av försvarsrelaterad tillverkning under 450 år. Bolagets sista VD blev Peter Servin, som när nedläggningsbeslutet kom också erbjöds möjlighet att köpa loss marken med tillhörande byggnader från den dåvarande tyska ägaren. Peter nappade på erbjudandet och sedan dess har han arbetat mot flera mål.

Han började med att starta Åkers Krutbruk Fastigheter AB i syfte att hyra ut Krutbrukets gamla tillverkningslokaler till olika kommersiella verksamheter.
– Jag vill att Krutbruket ska bli ett nav för företagande och affärsverksamhet i den östra delen av Strängnäs kommun, berättar han, men säger samtidigt att det största projektet för tillfället är de bostäder som han hoppas bygga på andra sidan av Kvarnbergavägen.

– Tanken är att det ska bli 500 moderna och naturnära bostäder i olika former. Det kommer att bli såväl parhus och kedjehus som villor och flerfamiljshus. De kommer inte att bli högre än två eller tre våningar och ska knyta an till områdets industriella historia. Ju närmare Krutbruket de ligger, desto mer ska de påminna om den anrika bruksmiljön som finns och har funnits på platsen. Det kan handla om husens utformning, materialval och fasadfärger. Det ska bli fina hus, inga betonglådor.

Peter berättar också att byggplanerna verkar ha tagits emot väldigt väl av lokalbefolkningen, som såvitt han känner till inte haft några negativa synpunkter på projektet. Det sista avgörande beslutet från kommunen väntas ha tillkännagivits under denna tidnings pressläggning, med en planerad byggstart under våren 2022. I Åkers styckebruk och Länna bor enligt de färskaste tillgängliga siffrorna lite över 4600 invånare, vilket med 500 nya bostäder kan komma att öka avsevärt. En ökad befolkning leder till ett ökat kundunderlag och därmed också till förbättrad service på orten samt till att antalet lokala arbetstillfällen sannolikt ökar. Men även för den som arbetar på annan ort, exempelvis i Stockholm, kommer läget att medföra att pendlingen blir smidig. Det finns redan busshållplatser i anslutning till det nya bostadsområdet och man har också tillgång till en fin cykelbana hela vägen till Läggesta station.
– Redan nu är det fler som arbetar i vår företagspark på det gamla Krutbruksområdet än vad det var under de sista åren när vi bedrev produktion här, berättar Peter, som också försökt hjälpa sina hyresgäster under coronapandemin för att ingen ska tvingas lämna sina lokaler.

Och det finns plats för fler hyresgäster. På området finns strax under 100 byggnader i varierande storlek och skick. Åkers Krutbruk Fastigheter rustar upp byggnaderna undan för undan, vartefter behov uppstår. Utan att glömma områdets unika historia blickar man samtidigt framåt.
– Med tanke på var området ligger kan vi ta emot tunga transporter från både Mariefredshållet och Åkersavfarten på E20 utan att det berör samhället nämnvärt, påpekar Peter, som även ser framtida möjligheter att expandera den nuvarande företagsparken norrut.

Krutbruksområdet påminner om en delvis svunnen tid och många av byggnaderna är fantastiskt vackra. Genom området leder också Råcksta å, som är en förbindelse mellan Visnaren och Mälaren. I ån byggdes en gång en fördämning för att kunna driva ett vattenkraftverk.
– Vi hoppas på att kunna återställa kraftverket och producera egen el, men det är inte helt enkelt med en så gammal anläggning, berättar Peter om de gröna planerna.

För den som får en rundvandring på området tillsammans med Peter är det svårt att inte smittas av hans entusiasm. Hela projektet kan komma att påverka Åkers styckebruk och östra Strängnäs för lång tid framöver med både en stor befolkningsökning och en stor permanent ökning av antalet arbetstillfällen. Att det också ska göras med en stark känsla för områdets historia bådar gott inför Åkers framtid. En framtid där andra småorter i landet kämpar för att överhuvudtaget överleva.