Frukostsamtal för coronadrabbade företagare

0
148
Maria Rydén Davoust arbetar som projektledare i Svenska kyrkan i Strängnäs och är den som kommer att leda samtalsgruppen. Foto: Privat

Företagare som har påverkats negativt av coronapandemin kommer i november få möjligheten att möta andra med liknande erfarenhet – detta för att ge en känsla av att de inte är ensamma.
 
Det är Svenska kyrkan i Strängnäs som kommer att arrangera en samtalsgrupp varje måndagsmorgon under hösten.
– Vi har fått indikationer på att det finns ett behov för det. Många tycker att det är skämmigt om det går dåligt för företaget och vill inte prata om det. Att få se att man inte är ensam i sin situation kan göra skillnad, säger Marie Rydén Davoust, projektledare i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, som kommer att hålla i samtalsgruppen.
 
Sättet som det egna företaget påverkas av pandemin kan ha en stor effekt på hälsan, menar Marie.
– Att vara företagare har så mycket att göra med identiteten och i och med corona ställs allt på sin spets när man tvingas ta ställning till om man ska fortsätta att driva företaget. Allt i omvärlden har förändrats och det har gått fort och ingen vet hur länge det kommer att hålla på. Det påverkar oss som människor och det som kan beskrivas som vår existentiella hälsa.
 
Hon hoppas på att samtalen ska kunna leda till att individerna stärks.
– Syftet är att de som är med ska bli stärkta som personer. Det kan leda till att de lägger ner sin verksamhet och får en vilja att söka ett annat jobb eller att de får energi att fortsätta driva företaget. Det viktigaste målet är att stärka individen.
 
Svenska kyrkan använder sig ofta av samtal som en metod för att hjälpa människor som har hamnat i jobbiga situationer.
– Vi är vana vid att samtala på det här sättet. Erfarenheten säger att det hjälper att prata med andra i liknande livssituationer, säger Marie.
 
Hon har själv varit egen företagare och menar att den erfarenheten är viktig för att kunna leda samtalsgruppen.
– Företagare är inte en målgrupp som vi har riktat oss till förut och därför är det extra viktigt att vi har ledare som själva har erfarenhet av att driva företag. Har du drivit företag för din och andras försörjning ger det andra perspektiv än att vara anställd, enligt min erfarenhet.

Samtalsgruppen kommer att hållas på Bishops Arms i centrala Strängnäs och där kommer deltagarna att sitta i ett avskilt rum. Gruppen kommer att bestå av max åtta personer.
– Bishops Arms är ingen okänd plats att mötas på och därför har vi valt att ha samtalen där. Vi sitter i ett enskilt rum där ingen annan hör vad som sägs, utan det stannar i gruppen. Rummet är också stort nog för att hålla avstånden, säger Marie.

Gruppen kommer att äta frukost tillsammans och samtalen kommer att kretsa kring olika frågor.
– Vi kommer att ha teman under de olika tillfällena och det kan komma att justeras beroende på vilka som kommer. Det kommer, bland annat, att handla om hur deras situation ser ut just nu och hur den har varit, säger Marie.
 
Projektet har fått stöd från Strängnäs kommuns coronafond och är därför kostnadsfritt för de som vill delta. Alla som är företagare i Strängnäs kommun kan medverka.
– Det riktar sig till företagare i hela Strängnäs kommun och vi planerar att bjuda in till ytterligare en samtalsgrupp i januari.
 
Frukostsamtalen pågår under fyra veckor mellan klockan 8:00 och 10:00 med start den 9 november. Den som är intresserad av att anmäla sig kan kontakta Marie Rydén Davoust för mer information.