IFK Mariefred: Här skapas trygga idrottsmiljöer

0
548
Love Swartz, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott, utbildade ett tjugotal av IFK Mariefreds ledare under torsdagskvällen.

Som ett led i att befästa värdegrunden i föreningen och utveckla de ideella ledarna och tränarna satsar IFK Mariefred på utbildning — och i veckan var temat trygga idrottsmiljöer. 

För att stödja alla ledare i sitt utövande av ledarskap har IFK Mariefred sedan ett par år tillbaka ett sektionsövergripande utvecklingsprojekt — IFK Academy. Målet med akademin är etablera en gemensam värdegrund hos föreningens ledare, och på så sätt stärka hela verksamheten. Man vill med initiativet ge förutsättningar för alla föreningens ledare att axla sitt ansvar, följa föreningens riktlinjer och genom det säkerställa sportslig och psykosocial utveckling hos deltagarna, utövarna, i sektionerna. Det handlar också om att skapa en samsyn kring IFK Mariefreds värdegrund, verksamhet och betydelse.

”Hur skapar man trygga idrottsmiljöer?” var frågeställningen under torsdagskvällens utbildning, där Sörmlandsidrottens Love Swartz, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott, väckte många tankar kring vad som definierar en trygg idrottsmiljö och hur man som ledare, och förening, säkerställer tryggheten. Han öppnade med en presentation av föreningsstöd i arbetet mot mobbning, övergrepp, trakasserier och våld.
— Ett fall är ett för mycket när det kommer till övergrepp, menade Love, och förtydligade barnens rätt till trygghet.

Ett material som är centralt i arbetet med trygga idrottsmiljöer är ”Barnens spelregler”, ett resultat av samarbete mellan BRIS och Riksidrottsförbundet. Materialet släpptes tidigare i år och är en lättillgänglig broschyr som syftar till att barn ska förstå sina rättigheter, förstå vad som är rätt och fel.
— Mycket som handlar om trygghet har att göra med vad vi lägger fokus på som ledare. För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta i linje med barnkonventionen, det är en förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening. Det måste finnas en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

IFK Mariefred fick under kvällen ett kvitto på att mycket av det som handlar om trygga idrottsmiljöer redan finns i organisationen — och att det finns saker att utveckla. Deltagarna fick också upp ögonen för nya strukturer som är på gång inom riksidrotten, där inkludering och jämställdhet är ledord.

IFK Academys nästa utbildningstillfälle, i april, behandlar begreppet ”Världens bästa idrottsförälder”.