Högskoleministern hyllade optimistiskt Nykvarn

0
393
Högskoleministern på sightseeing i nya Nykvarns centrum.
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besökte i veckan Nykvarn — bland annat för att ta pulsen på kommunens utveckling av centrum. 

— Vi är inne i ett rekordbygge i Sverige, att likna vid miljonprogrammet, och det är kul att se att Nykvarn är optimistiska och bygger för framtiden, sa högskoleministern under tisdagens besök.

Helene Hellmark Knutsson välkomnades till Nykvarns kommun av bland andra Märtha Dahlberg, kommunalråd (S), Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, näringslivschef David Hubert och Lillemor Garbenius Källström (S). Nykvarn bygger i hög takt, näst mest i länet, och en av anledningarna till ministerns besök var att titta på hur kommunen utvecklar centrum och bygger nytt. 

Håkan Tegesjö, ansvarig för projekteringsledning på Box bygg som är kontrakterade inom både bostadsproduktion och kommersiellt byggande, visade runt på byggarbetsplatsen som kommer vara del av helt nya Nykvarns centrum.
— Vi har en väldigt bra dialog med kommunen, som byggare är vi inte alltid vana vid det, förklarade han. 

Högskoleministern förde en dialog med kommunrepresentanterna om hur svårt det är att rekrytera arkitekter och stadsplanerare och vad regeringen behöver göra för att underlätta. Hon lyfte också det allmänna behovet av satsningar i framtidens Sverige.
— Vi är i en nutid med hög osäkerhet inför framtiden. Vi måste fortsätta satsa på ett Sverige med starkt näringsliv och som framstående kunskapsnation. Vi har arbetskraftsbrist inom vissa områden, och måste möta behovet genom utbildningssatsningar. Vi måste också öka våra ”trygga miljöer” för att minska segregationen och bryta organiserad brottslighet. 

Helene Hellmark Knutsson besökte också Aditro, en av de största oberoende logistikpartnerna i Norden, och fick en rundtur av deras stora lokaler i Nykvarn. Här talade ministern med personalen om kompetensförsörjningen inom industrin och vikten av att det finns utbildad personal för att företag ska kunna växa och expandera.

Besöket avslutades med lunch på Turingeskolan där kommunens satsning på ekologisk mat presenterades.