Hur orolig ska jag vara för serotonergt syndrom?

0
867
Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor i Mariefred. På Fråga Apotekaren www.fragaapotekaren.se kan du ställa egna frågor till honom.

FRÅGA

Jag behandlas med två olika läkemedel för ångest och depression. Nu har jag läst på nätet att just detta – att behandlas med flera olika läkemedel mot depression – kan orsaka något som kallas serotonergt syndrom. Det låter inte speciellt trevligt. Hur orolig ska jag vara?

Carl

SVAR

Du behöver inte vara speciellt orolig. Serotonergt syndrom är väldigt ovanligt och innebär i korthet att serotoninsystemet överstimuleras.

All läkemedelsbehandling av depression syftar till att öka halterna av serotonin i hjärnan. Alla läkemedel som ökar serotoninaktiviteten kan när de kombineras bidra till syndromet. Det är ovanligt att syndromet orsakas av ett enda preparat, vanligtvis beror det på flera substanser med olika verkningsmekanismer.

Symtom som kan uppstå, som du ska vara uppmärksam på, är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, oro, rastlöshet, förvirring, hjärtklappning, svettningar eller diarré. Att få alla symtom är väldigt ovanligt. Men om du får något eller några av symtomen ska du genast kontakta läkare.

På grund av risken för serotonergt syndrom bör du till exempel inte använda vissa antidepressiva läkemedel samtidigt. Det är preparat som MAO-hämmare (moklobemid), SSRI (citalopram, paroxetin och sertralin), SNRI (duloxetin och venlafaxin), tricykliska antidepressiva (amitriptylin, klomipramin och nortriptylin), samt opioidanalgetika (fentanyl, tramadol och petidin).

Du bör inte heller använda växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört tillsammans med antidepressiva läkemedel.

Antidepressiva läkemedel kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Därför är det viktigt att du berättar för läkaren vilka andra läkemedel du använder. Detta gäller både receptbelagda och receptfria, samt kosttillskott och naturmedel.

________________________

Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor i Mariefred. På Fråga Apotekaren www.fragaapotekaren.se kan du ställa egna frågor till honom.