Fjärrvärmen: Vänsterpartiet kommer att rösta emot försäljningen

0
39
Styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB på bilden har beslutat att föreslå en avyttring av fyra femtedelar av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, där Oskar Backman och Anders Petterrson i mitten längst bak är delägare respektive VD. Vänsterpartiet röstar nej. Foto: Boggi Svensson Freij/Arkivbild

Nu närmar det sig beslut gällande om Strängnäs kommun ska sälja sitt fjärrvärmesystem eller inte. Det är inte ett enkelt beslut.

Det höga pris som Solör bioenergi är villiga att betala och det intryck de gjort under processen gör det svårare att säga nej. Det går däremot inte att bortse från att Solör om 10 år kan sälja sina aktier och att om 20 år så gäller inte längre de avtal som styr verksamheten och priset för kunderna. Solörs verksamhet i andra kommuner är bland de som har högsta prisnivån i landet. Att eventuellt tvingas köpa tillbaka verksamheten om 20 år är ett mycket svårare ekonomiskt beslut än att inte sälja den. Kommunen, skolan och omsorgen är stora kunder. En kommunal verksamhet måste ha ett mycket längre perspektiv.

Vänsterpartiet har vänt och vridit på frågan och landat i samma ståndpunkt som vi har förespråkat under hela processen. Vi kommer att rösta mot en försäljning och istället föreslå en annan lösning för att förbättra kommunens soliditet så att nödvändiga investeringar kan göras.

Fjärrvärmen var en betydande kommunal investering för att ersätta ineffektiva och fossila uppvärmningslösningar för kommunala lokaler och för bostäder. Så långt har investeringen  varit framgångsrik. Om några år kommer även fjärrvärmens goda operativa resultat att slå igenom och gynna sin ägare (oss strängnäsbor eller nya ägare) 

Kommunen ska ha en samhällsbyggande syn. Elnätet ska inte belastas med värmepumpar eller grundvattnet med borrhål. Uppvärmning av nya stora verksamheter och fastigheter i tätorterna behöver vara fjärrvärme.

Den offentliga sektorn ska styra och genomföra nödvändig klimatomställning. Vi ser fjärrvärmen och kraftvärmeverkets produktion av el och ånga som väsentliga pusselbitar för omställningen till ett fossilfritt Strängnäs.

Framtiden med exempelvis infångande av koldioxid från förbränning av biobränsle och lagring av el i form av vätgas ska Strängnäs som kommun under överskådlig tid ha egen kontroll över.

SEVABs verksamhet är och ska vara en allt viktigare pusselbit, för att skapa arbetstillfällen och möjligheter för lokala företag att förbättra sin miljöprestanda.

Vänsterpartiet kommer av dessa anledningar att rösta emot försäljningen och uppmanar till en mer långsiktig syn på kommunens ekonomi och attraktivitet liksom på det genomgripande miljöarbete som väntar.

David Aronsson
Yvonne Knuutinen
Peter Hjukström
Gunnar Bjälkebring
Henrik Sjödahl
Vian Faili
Vänsterpartiet Strängnäs fullmäktigegrupp