Hembygdsföreningen har sökt EU-bidrag för renovering av museet.

För att driva hembygdsföreningen samt se till att hembygdsmuseet inte förfaller är föreningen i behov av bland annat medlemsavgifter och bidrag. Ansökan om EU-bidrag har lämnats in och nu hoppas föreningen på ett positivt svar i slutet av månaden.

Enhörna hembygdsförening drivs, som alla andra hembygdsföreningar, med intäkter från medlemsavgifter, gåvor, bidrag från kommunen, egen försäljning av skrifter, presentkort, framtagna alster som till exempel handdukar eller ekologisk glass. En av de större inkomsterna är bidrag.
– Vi har nyligen sökt bidrag från Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och EU-bidrag via Jordbruksverket, berättar ordförande Mona Elveskog. Om vi får EU-bidrag så måste det kopplas ihop med någon annan bidragsgivare som står för 25 procent och vi själva för 10 procent – då kan vi få 65 procent i EU-bidrag.

Bidraget, som föreningen hoppas få svar om i slutet av juni, är helt nödvändig för renoveringen av hembygdsmuseet.
– Ja, får vi bidraget så är det redan i ansökan klart att det ska gå till yttre renoveringar som tak, fasad, fönster, förklarar Mona. Åtgärderna är mycket viktiga, i dagsläget vågar vi inte ens öppna fönstren för fönsterputs, fasadputsen släpper. Dessutom måste taken läggas om.