Dags för hembygdsmuseet att bli lika fint på utsidan som insidan.

Tidigare i år sökte Enhörna hembygdsförening bidrag från Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och EU-bidrag via Jordbruksverket för att kunna renovera de båda byggnaderna som huserar hembygdsmuseet. Ansökningarna godkändes och nu har renoveringarna startat.


De båda före detta skolbyggnaderna i Övernehörna där hembygdsföreningen bedriver museiverksamhet har under en längre tid varit i behov av renovering. Därför sökte föreningen tidigare bidrag från Länsstyrelsen samt Jordbruksverket för att kunna åtgärda det mest akuta.


— Vi fick de summor vi sökte vilket innebär att vi kan åtgärda det som behövs på byggnadernas utsida, säger hembygdsföreningens ordförande Mona Elveskog. Bland annat innebär det att fasaderna ska putsas om där det behövs och målas, taket ska läggas om, alla ruttna trädelar ska bytas ut och målas och hängrännor och stuprör ska bytas ut på båda byggnaderna.
Renoveringsarbetet har startat och i år tar man hand om putsen och de rötskadade virket på de båda byggnaderna samt storskolans tak medan småskolans tak läggas om nästa år, då också allt målningsarbete på framförallt fönster ska göras.


— Storskolan, som är äldst, var i akut behov av renovering, berättar Mona. Putsen föll av på 90 procent av fasaden och taket har inte haft någon tjärpapp så virket under takpannorna var ruttet på stora ytor. Byggnadsmässigt håller de två museihusen en betydligt sämre standard än verksamheten inne i dem så åtgärderna vi gör är mycket viktiga.