Intervjun i förra veckan

0
496

Läste helsidan i Måsen, intervjun med Eva-Lotta Ekelund. Bir lätt många rykten om vad som är på G i vår lilla stad och innehållet i artikeln gjorde att flera personer har hört av sig till mig med frågor. Tänkte därför att jag kort kunde ge svar kring några av de platser och projekt som lyftes i intervjun och även ge mina kommentarer till några av påståendena i artikeln. Vill du ta in detta i tidningen så tror jag en hel del frågetecken kan redas ut. Vill du sen också intervjua mig så är det helt ok.

Jag tycker det är viktigt att vi hjälps åt att hålla våra invånare informerade.

Det nämndes platser i artikeln där tomter tillåts stå tomma och fyllas med ogräs.

För det första är ingen av de två nämnda tomterna kommunala utan det är respektive markägare som ansvarar för sina tomter och deras utseende. Här åligger det markägaren att hålla snyggt.

Tomten på Långgatan, Munkhagen 4. Ägaren har ansökt och fått ett bygglov från kommunen. Dock har det överklagats av grannar men nu har det ganska nyligen vunnit laga kraft. Exakt när markägaren har tänkt sig att komma igång med byggnationen känner jag inte till men nu finns som sagt ett bygglov.

Tomten Munken 12 vid Strandvägen/Klostergatan. Här finns ett bygglov som är överklagat i flera instanser och just nu får vi vänta på vad den exakta juridiska utgången blir.

Det nämndes ytterligare två platser i artikeln.

Grusplanen utmed Ekhovsvägen. Här Finns ett markanvisningsavtal från april 2018 mellan kommunen och Ekvikens Fastighets AB (Byggnads AB Ulf Kruus) Här ska det skapas en ny detaljplan för området och planen ska möjliggöra byggnation av bostäder och tanken är mindre hyreslägenheter, bostadsrätter och kedjehus. 

Skötseln av området utmed Kärnbogatan ska skötas av Trafikverket. Tyvärr har det inte fungerat helt utan jag vet att både kommunen och privata initiativ har engagerat sig för att hålla det snyggt utmed gång och cykelvägen. Det är bra när vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla vår stad snygg och välkomnande.

Trafiksituationen på Stallarholmsvägen vid Gripsholmsskolan.

Strängnäs kommun har under lång tid försökt förbättra trafiksituationen på väg 223 genom Mariefred. Vi har bland annat fått till flyttar av 50 skyltarna såväl vid IP Hammaren som vid busshållplatsen vid Gripsholmsskolan. Vi har både ekonomiskt och påtryckningsmässigt bidragit till förstärkt belysning vid busshållplatsen vid Gripsholmsskolan. Vi menar dock att detta inte räcker utan har i stor samsyn med Gripsholmsskolan till Trafikverket framfört en lista på förslag till åtgärder för att förbättra situationen. Den viktigaste och i det korta perspektivet snabbaste åtgärden som vi vill få till är sänkning av hastigheten till 30 km/h vid skolan. Vi kommer även att förbättra tydligheten i att det är passage för GC-vägen på Storgatan vid Munkhagsgärdet. Dessa åtgärder i kombination med att vi alla som vistas i trafiken vid våra skolor sänker hastigheten och ökar uppmärksamheten ska göra situationen bättre i det korta perspektivet. I det längre perspektivet arbetar vi för att så snart som möjligt få igenom detaljplanen för Gripsholms backar för att i samband med den kunna göra ordentliga förbättringar på väg 223. Förbättringar som inte går att göra utan att den detaljplanen blir verklighet. 

Parkeringsplatser på Munkhagsgärdet kom också upp i intervjun.

Det har togs fram ett förslag till detaljplan 2014 som också var ute på samråd. Detaljplanearbetet stoppades dock, väldigt många åsikter kom in och förslaget lades i malpåse. Tanken är att återuppta detaljplanearbetet när vi vet mer om vad som kommer att hända med området där Kungsladugården stod. Först då kan ett helhetsgrepp tas på området. När detta blir är inte möjligt att svara på idag.

Planerna för biblioteket

Det finns inga förslag på att flytta biblioteket i närtid. Däremot ingår biblioteket som en del i den så kallade utredningen kring nytt kulturcentrum och då ser man till helheten och samlokalisering av kulturverksamheter i Mariefred. Omöjligt idag att sia om vad det mynnar ut i. 

Vad kommunen då tänker kring Rådhuset, ifall biblioteket möjligen flyttar framöver, är också en senare fråga.

Några reflektioner från mig;

Den nya föreningen vill vara en gemensam röst för Mariefredsborna i förhållande till de styrande i kommunen! Ingen dålig uppgift man tar på sig! 

Personligen uppskattar jag alla lokala initiativ men hoppas att vi istället för att sätta orter mot varandra ska försöka samarbete än mer och göra Mariefred och självklart hela vår kommun ännu bättre att bo i, verka i och besöka.

Förstår att det finns ett stort behov av information om vad som händer i kommunen. Tyvärr har vi inte kunnat ha möten på det sätt som vi hoppats på under pandemin men min förhoppning är att vi ändå på olika sätt ska kunna informera varandra om beslut och kommande projekt i kommunen. Vill uppmana alla att aldrig dra sig för att kontakta någon politiker eller kommunens kontaktcenter för att få svar på frågor när de dyker upp.

Vidare sägs i intervjun att ”det känns som ingen riktigt tar sig an Mariefredsfrågor”. Det kan jag inte riktigt hålla med om. I Mariefred finns ett stort antal föreningar som värnar om Mariefred och som har en väldigt bra dialog med kommunen. De allra flesta politiska partier, både från majoritet och opposition, är aktiva i Mariefred och jag vet att alla partier värnar Mariefred. 

Jag citerar Eva-Lotta Ekelund i intervjun där hon säger ”vissa delar av orten förfaller för varje månad som går och det känns som att det bara tillåts fortgå!” Om man ser områden som man tycker förfaller så är det så viktigt att man felanmäler och det gör man enklast via kommunens webb www.strangnas.se Vi vill ju alla att Mariefred ska vara attraktivt och då är så viktigt att vi alla hjälps åt och tillsammans för att värna vår fina stad.

Magnus Stuart (M), Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden