David Aronsson, gruppledare Vänsterpartiet Strängnäs, skriver i sitt debattinlägg att kommunen tappar egen utförarkompetens genom att införa utmaningsrätt.

Den borgerliga oppositionen i Strängnäs har motionerat om att införa utmaningsrätt i kommunen, med hänvisning till framtida ekonomiska problem. Utmaningsrätt drivs främst av Svenskt Näringsliv och är inte tänkt som ett sätt för en kommun att få kontroll på sin ekonomi. Det är ideologisk näringslivspolitik med privatisering som syfte och att öppna marknader för företag.

Om utmaningsrätt införs så behöver kommunen bemanna upp med upphandlingspersonal och kontrollfunktioner för att hantera utmaningar som kommer på initiativ utifrån, mer administration och byråkrati alltså, istället förfokus på till exempel hållbarhet i nuvarande upphandlingar.

Kommunen tappar egen utförarkompetens, vilket medför minskad intern samordning och sämre underlag för upphandling och kontroll. Stordriftsfördelar och interna samordningsvinster minskar. Kommunen egen verksamhet blir totalt sett inte mer effektiv, oavsett om den enskilda utmanade verksamheten på pappret mot förmodan skulle få sänkt utförandekostnad.

Möjligheten för oss som bor i kommunen att få insyn i verksamheten och att ha en-väg-in i kontakter med kommunen via kontaktcenter blir svår eller omöjlig när det blir fler olika privata utförare.

Vad det gäller hela krokodilgapssituationen så behöver kommunen kunna styra nivån på sina verksamheter och kunna prioritera. Att ha utmanat privat utförande kan då betyda svårigheter eller extra kostnader för att prioritera ned den verksamheten vid behov. Likaså kan extra kostnader uppstå eller verksamheten tillfälligt utebli om kommunen oplanerat behöver ta tillbaka verksamheten om utföraren inte kan hantera uppdraget.

Det är ingen slump att bara 13 % av landets kommuner har infört utmaningsrätt, trots att det varit aktuellt i nästan 20 år, I de kommuner som infört det så avslås också en stor majoritet av utmaningarna. Det genererar mer handläggning och fler beslut istället för att få en strukturerad styrning av vilka områden som den politiska majoriteten vill privatisera.

David Aronsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Strängnäs