Debatt: Ny lag krävs för att säkra små barngrupper

0
427
Catharina De Geer (KD), Gruppledare Strängnäs, Ebba Busch Thor (KD), Partiledare och Pia Steensland (KD), Riksdagskandidat Sörmland vill satsa 14,5 miljoner på små barngrupper i Strängnäs kommun - och 4,4 miljoner i Nykvarn.

Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots fagra löften om mindre barngrupper i förskolan kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. Om det vore så överallt kunde vi vara förhållandevis nöjda. Men för många barn och pedagoger är verkligheten en helt annan. Lärarförbundets enkät (2017) visade att var tredje förskolelärare arbetade i en barngrupp med 21 barn. Det är allvarligt.

Kristdemokraterna föreslår därför en ny lag – barn som är tre år eller yngre ska inte behöva vara i grupper med fler än 12 barn.

För att garantera högst 12 barn per småbarnsgrupp behöver drygt fyra miljarder kr skjutas till (beräkningar från Riksdagens utredningstjänst). Vi föreslår en finansieringsmodell i tre delar. Kommuner bidrar med 1,2 miljarder kr. Staten med drygt 2 miljarder. Föräldrarna bidrar med resterande del genom att taket i maxtaxan höjs från dagens 46 080 kr till 55 296 kr. Det skulle innebära en avgiftshöjning med maximalt 276 kronor per månad för första barnen och 92 kronor för tredje barnet. Hushåll med inkomster under 46 080 berörs inte alls.

För Strängnäs kommun innebär miljardsatsningen att 14,5 miljoner kronor skjuts till för att minska barngrupperna. Nykvarn och Enhörna skulle få 4,4 miljoner vardera.

Förskolan ska vara en lugn och trygg plats för barnen. Det ska finnas en känd och trygg famn att krypa upp i om ett knä skrapas. Inget barn ska behöva uppleva stress i stora och stökiga barngrupper.

Barn, föräldrar och förskolepersonal kan lita på att vi kristdemokrater gör allt vi kan för att förskolan ska fungera!

Ebba Busch Thor (KD), Partiledare

Pia Steensland (KD), Riksdagskandidat Sörmland

Catharina De Geer (KD), Gruppledare Strängnäs