Callanderska gården renoveras

0
315
Den 11 oktober går startskottet för renoveringen av bodlängan på Callanderska.
I oktober sätter arbetet med att renovera Callanderska gården igång. Det mest akuta är bodlängan som riskerar att trilla omkull om ingenting görs enligt Lennart Ekengren från hembygdsföreningen.
Callanderska gården på Klostergatan är ett sekelskifteshem från förra sekelskiftet inrymt in en färgargård från mitten av 1700-talet. Förutom huvudbyggnad finns ett annex med vävstuga, ateljé och verkstad. Callanderska stiftelsen, som har till uppgift att vårda och bevara gården, berättar att det nu krävs omfattande renoveringar av byggnaderna.
— Prioritet ett kommer att bli uthusen, berättar Lennart. Det innebär att bottensylarna, alltså de stora stockarna från 1700-talet som huset vilar på, är ruttna och måste bytas ut. Det görs genom att man gräver sig in under huset från Kyrkogatan.
Man kommer också att ta bort väggar och golv i uthuset innan timmermän kommer för att göra en bedömning.
— Vi vet ju inte hur det kommer att se ut där under, säger Lennart. Under arbetet kommer vi att ha arkeologer med på plats då platsen är en fornlämning som tidigare inte blivit utgrävt. Dessutom måste vi ha byggnadsantikvarisk medverkan under arbetet så vi gör allt på rätt sätt. Vi kommer självklart inte göra någonting utan att ha fått godkänt från Länsstyrelsen och Länsmuseet.
Hela projektet kommer att bli kostsamt — men tack vare företagare som ställer upp gratis hoppas stiftelsen att få ner slutsumman.
— Finansieringen för detta har gått helt fantastiskt bra, förklarar Lennart. Skulle vi köpa alla tjänster som behövs så hamnar vi på närmare en och en halv miljon. Utöver bidrag vi har fått från Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen Rekarne och egna medel får vi dessutom denna gratishjälpen av flera lokala företag.
Samtidigt med utgrävandet under bodlängan passar man också på att gräva upp inne i trädgården för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar.
— Om vi under arbetets gång hittar något kan det ju bli en arkeologisk utgrävning och det ser vi ju som något spännande även om det ökar kostnaden. Vi kommer därför att behöva Mariefredsbornas hjälp med det här och därför sjösätter vi den 11 oktober ”Callanderska gårdens renoveringsfond” där den som vill hjälpa till kan sätta in ett litet eller stort bidrag. Allt är välkommet.