Broreparation skapar kaos

0
373

I veckan startade broreparationer på bron över E20 på väg 509. Det är Trafikverket som svtår bakom drift- och underhållsåtgärder, inte kommunen.

– Nykvarns kommun har dels påpekat att Trafikverket måste informera om denna typ av åtgärder till kommunen innan start och dels påpekat för Trafikverket att de trafiksignalljus som nu satts upp förvärrar problematiken över fler av dygnets timmar än enbart under rusningstimmarna. Under rusningstimmarna har det blivit en ännu allvarligare situation avseende trafiksäkerheten än tidigare, säger Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef.

Trafikverket har informerat kommunen om att den tillfälliga trafiksignalanläggningen vid Nykvarns trafikplats ska trimmas och detta ska förbättra situationen, skriver kommunen på sin hemsida.