Beslutet är fattat: Det blir folkomröstning om skolan i Strängnäs

0
455
Frågan om hur skolan i Strängnäs kommun ska organiseras går nu till folket. Beslutet fattades ikväll under kommunfullmäktige i Paulinska salen i Strängnäs.

Mer än en tredjedel av representanterna i kommunfullmäktige röstade ikväll nej till att godkänna majoritetens förslag som innebar att inte hålla folkomröstning. Därför blir det en folkomröstning gällande skolstrukturen i Strängnäs kommun.

— Om inget annat så borde ju det här få majoriteten att reagera. SD och Vänstern står gemensamt bakom denna fråga, kommenterade Stefan Jacobsson, SD, under kommunfullmäktigemötet.

Läs mer om skolutredningen och resultatet av omröstningen i kommunfullmäktige i Strängnäs kommun i nästa MT/Måsen.