Antologi skriven av Strängnäsbor

0
207
Målet för projektet är en antologi med texter av Strängnäsborna.
Framöver startar ett projekt med ett antal skrivaraktiviteter på flera orter runt om i kommunen. Målet för projektet är att få igång vuxnas skrivande — och till hösten 2019 kunna publicera en antologi med texter av Strängnäsborna.
Litteraturutvecklaren och bibliotekarien Peter Björkman tillsammans med den nyligen anställde kommunförfattaren Magnus Utvik är de som håller i projektet att få Strängnäsborna att uttrycka sig i ord och framföra sina känslor och tankar.
— Tanken är att skrivaraktiviteterna ska äga rum på de större orterna i kommunen, berättar Peter. Samt, om det fungerar, även på andra platser.
Den exakta formuleringen vad antologibidragen skall handla om sätts den närmsta tiden, då kommunförfattaren börjar sin tjänst första oktober. Tanken är att bidragen skall komma från människor som bor i Strängnäs kommun.
— Vi vill att bidragen skall komma från så många olika människor som möjligt, förklarar Peter. Olika åldrar, från 18 och uppåt, bosatta i alla kommundelar. Vi vill också att människor som inte brukar skriva ska försöka sig på det.
Resultatet av skrivandet kommer att publiceras i bokform hösten 2019.