Skolelever strandsatta i Åker

0
562

I förra veckan blev fem barn på Åkerskolan stående vid busshållplatsen i väntan på en utlovad buss som aldrig kom.

De fem barnen, hemmahörande i Merlänna, väntade som vanligt på klockan 15.00-bussen efter avslutad skoldag på Åkerskolan. När bussen kommer är den skyltad med ”ej i tjänst” vilket barnen givetvis uppfattar som att den är just det – inte i tjänst. Chauffören ändrar dock skyltningen fram och tillbaka vilket gör barnen osäkra.
– Till slut är det ett av barnen som frågar busschauffören om bussen går till Länna, berättar Pävi MariaAnne Dalström som är mamma till ett av barnen. Han svarar att han bara rullar förbi Länna och att det kommer en annan buss.

Barnen fortsätter därför att vänta men ser samtidigt att några flickor de känner igen redan sitter på bussen och frågar därför chauffören igen om bussen går till Länna. Svaret den här gången blir att bussen går till Strängnäs.
– Då vågade de givetvis inte kliva på bussen, säger Päivi, och någon annan buss dök aldrig upp.

Det hela slutade med att en annan förälder, Alexander Åkerblom, fick åka och hämta alla barnen och skjutsa hem dem. Både Päivi och Alexander har ringt till Sörmlandstrafiken för att höra hur det kunde gå så fel.
– De skrev en rapport om ärendet, säger Päivi. Något mer har vi inte hört efter det. Jag är mest glad att det inte var 20 minus den dagen, men jag undrar ju hur det blir när de lägger ned skolan här ute och barn som är yngre än min 10-åring ska åka buss.

Mats Söderström