Porten kallar till stormöte

0
429
Stormöte med workshop är på gång i Folkets hus.

Föreningen Porten arrangerar den 18 november klockan 18.00 ett stormöte i Folkets hus. Syftet med mötet är att diskutera hur man gemensamt kan agera mot vandalisering, droger och andra problem i Åkers styckebruk.

Den 18 november bjuder föreningen Porten in alla Åkersbor till en workshop i Folkets hus för att tillsammans kunna jobba fram åtgärder mot rådande situation med bland annat vandalisering av Åkerskolan och det växande drogproblemet. Medverkar gör bland andra Åkerskolans rektor samt polisen.

— Tanken är att rektorn och polisen ska ge en lägesrapport, säger Ylva Binder från Porten. Sedan sätter vi oss i grupper för att hitta lösningar.
Inbjudan har gått ut till ortens alla föreningar — och Åkers Hockeys A-lag är några som tackat ja till inbjudan.

— Det blir ett sätt att hitta samarbeten, aktivering och skapa en härlig miljö, förklarar Ylva. Åker är fortfarande storlek bruksort och vi kan alltid hjälpa till att ha koll på våra egna och varandras barn. Mötet kommer helt enkelt bli ett arbetsmöte.