Tomas Larsson framför en del av utställningen i Bruksarkivet.

Sedan ett halvår tillbaka förvaltar Bruksarkivet i Åkers styckebruk Länna Bruks äldre arkiv. Hembygdsföreningens Tomas Larsson och Evert Lidén har under de sex månaderna arbetat med att skapa en utställning över arkivet. I söndags var det premiärvisning av den nya utställningen.
Arkivet, som nu finns på Åkers Arkiv, innehåller handlingar från 1600-talet och framåt och består av ett par hyllmeter dokument och kartor. Tomas Larsson och Evert Lidén har gått igenom och katalogiserat allt material och skapat en utställning som nu visas på Åkers Arkiv.
— Jag sa till styrelsen att jag också ville göra en bok eller åtminstone en skrift om arkivet, berättar Tomas Larsson från hembygdsföreningen. Det blev också en bok som under premiärdagen såldes i Motstugan.
Fram till uppdelningen av bruken på 1940-talet överfördes en del av äganderätten av arkiven till Länna Bruk. Där har det förvarats tills nuvarande ägaren av arkivet, Axel von Stockenström, besökte en utställning på Bruksarkivet i Åkers styckebruk och blev så imponerad att han föreslog ett samarbete.
— Han blev så imponerad av vårt arbete och ville göra något tillsammans, berättar Tomas. Vi föreslog att vi skulle förvalta arkivet i Åker och göra det tillgängligt för allmänheten, vilket också skedde.
I samband med boksläppet i Motstugan spelades ”Källstugans polska” av kantor Annelie Spånberger efter noter man hittat i arkivet.