Kommunala anslagstavlan blir digital

0
284

Den officiella anslagstavlan i kommunhusets entré för viktiga meddelanden kommer att ersättas med en digital anslagstavla på kommunens webbplats.

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats, en lag som även omfattar kommunalförbund. Att det ska finnas en digital anslagstavla är en del i den nya kommunallagen, som börjar gälla den 1 januari 2018. Detta innebär att kommunens officiella anslagstavla ska vara webbaserad, väl synlig och lätt att hitta samt att informationen på anslagstavlan ska vara väl avskild för att undvika risk för sammanblandning med annan information på webbplatsen.

Syftet med den digitala anslagstavlan är att man ska kunna ta del av önskad information utan att behöva ta sig till kommunhuset. Förändringen har redan påbörjats och redan nu kan medborgarna ta del av tillkännagivanden, kungörelser, kallelser och protokoll via kommunens webbplats istället. Det gör man genom att gå in på www.strangnas.se/kommunalanslagstavla och sedan välja vilken information man vill ta del av.

Det finns en dator placerad i kommunhusets entré och på den kan man se den nya digitala anslagstavlan på webbplatsen. Besökare som önskar vägledning kan dessutom få hjälp av personalen i kontaktcenter.

Mats Söderström