Initiativtagaren till lunden och kyrkorådets före detta ordförande Sonya Lundquist höll i saxen vid invigningen.

I samband med söndagens gudstjänst i Åkers kyrka invigdes den nya askgravlunden. Arbetet med gravlunden startade i augusti 2018 och kommer nu att fungera som ett komplement till den befintliga minneslunden.
I söndags invigdes den nya askgravlunden på Åkers kyrkogård i det område som kallas ”Nedre kyrkogården”. Ett tjugotal personer fanns på plats när bandet klipptes och kontraktsprost Markus von Martens invigde platsen.
— Jag fascineras mycket av den tända brasan här vilket är vanligt förekommande i till exempel finska ortodoxa kyrkan —  att man stannar och fikar när man besöker sina anhöriga på kyrkogården, berättar Markus. Den möjligheten ges även här genom att arkitekten Joakim Lundquist har förverkligat sin vision med hjälp av elden. 
Den 20 juni 2018 togs beslut i kyrkofullmäktige att en askgravlund skulle anläggas på Åkers kyrkogård nedre del. Gravlunden är tänkt att fungera som ett komplement till den befintliga minneslunden uppe på krönet av backen mot den äldre delen av kyrkogården.
— Tillgängligheten upp till minneslunden uppe på kullen har varit ett problem under åren, har kyrkogårdsvaktmästare Andreas Borg berättat tidigare. Det har varit svårt för många att ta sig upp dit då backen är brant. Till askgravlunden blir det mycket lättare.