V vill ge miljarder till äldreomsorgen

0
164
Debatt om äldreomsorgen. Foto: Pixabay

Alldeles för många har dött i äldreomsorgen under Coronakrisen. Människor har ryckts från sina nära och kära. Enligt Coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldrevården, där alldeles för många arbetar under otrygga anställningsförhållanden. Eftersom regeringen inte tagit sitt ansvar för situationen, vände vi i Vänsterpartiet oss till Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans föreslår vi en mångmiljardsatsning på äldreomsorgen.

För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen får bättre arbetsvillkor. Som Coronakommissionen pekar på är den höga andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar ett stort problem. Det leder till att varje äldre får träffa många olika personer och det gör det svårt att lära av varandra. Det skapar också en ekonomisk press på personalen att gå till jobbet trots symtom eftersom många timanställda inte får någon sjukpenning.

Om vi tar Norge som exempel beslutades det att ingen personal, oavsett om det var fast personal eller vikarier, fick gå mellan avdelningarna vilket var en viktig faktor för minskad smittspridning. Andra faktorer som också hade betydelse var full ersättning från första sjukdagen, snabb smittspårning samt utbildning i hur personalen ska använda skyddsutrustningen rätt

Enligt SKR så var 21 % av de anställda i den kommunala omsorgen i Strängnäs kommun visstidsanställda timavlönade. Generellt gäller att situationen är ännu värre i den privat drivna äldreomsorgen än i den kommunala.

Fler av de som jobbar inom omsorgen måste få trygga anställningar. Vänsterpartiet har nationellt kommit överens med KD och M om att avsätta 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 2021 till 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid. Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre.

I tillägg till tryggare och bättre anställningsförhållanden behövs ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Vår miljardsatsning leder även till fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen och ser till att fler äldre snabbare får tillgång till anpassade boenden.

Mer behöver göras framöver, men Vänsterpartiets förslag är en kraftfull början. Det är sammantaget mer än 12 miljarder kronor som ska bidra till att skydda Sveriges äldre.

Merja Kylmämaa
Ordförande V Strängnäs och ledamot i Socialnämnden