Övervakningskameror bara plåster på såret – löser inte ungdomsproblemet

0
200
Majoritetens satsning på övervakningskameror är bra men inte hela lösningen skriver Catharina De Geer, Pia Steensland och John Östlund, KD. Foto: Manfred Zimmer

Strengnäs Tidnings  rapportering styrker den oroande utveckling i Strängnäs kommun – våldsamma ungdomsgäng, droghandel och vandalisering av skolor och butiker. Vi kristdemokrater har för att få en egen bild av läget samtalat med butiksägare, lärare, poliser och det civila samhället. Men också med ungdomar, som tidigare varit delaktiga i destruktiva gängstrukturer i kommunen. Samtalen vittnar om att ungdomsgängens destruktiva beteende drivs av en känsla av utanförskap. 

Majoritetens (M och S) satsning på övervakningskameror är bra men är inte hela lösningen på oroligheter, vandalisering mm i vår kommun.

Visst kan kameror bidra till att minska glaskross på bl.a skolor och resecentrum. Men vi anser att det krävs mer omfattande insatser. Detta bekräftas av en nylig gjord medborgardialog. Majoriteten av de svarande uppgav att de känner sig trygga eller mycket trygga. Men många beskrev en stor oro för att utsättas för inbrott och stölder samt en otrygghetskänsla för att utsättas för våldsbrott. Polisen säger att enkäten stärker deras bild av läget (Strengnäs Tidning, 9 sept). 

För att bryta utanförskapet måste vi våga möta och lyssna på ungdomarna själva. Framförallt bör vi lyssna på de ungdomar, som tidigare tillhört destruktiva gäng men som nu söker sig tillbaka till samhället och vill bidra, med vuxenhjälp, till att andra ungdomar på glid skall kunna fångas upp i tid.

Det finns redan nu eldsjälar bland lärare och i civilsamhället, som helhjärtat arbetar för att dessa ungdomar skall införlivas i samhället men även dessa eldsjälar behöver hjälp och bli lyssnade till. 

Det behövs dessutom en handlingsplan med långsiktiga och samordnade insatser mellan skola, föräldrar, socialtjänst, polis och det civila samhället. 

Kristdemokraterna  har motionerat om hela denna problematik i kommunfullmäktige. Tyvärr röstade majoriteten (M och S) och flera partier nej till vår motion. Vi beklagar att de inte ser vinsten av att inkludera ungdomarna i samhällsgemenskapen – medborgarnas upplevda trygghet hade då ökat på köpet.  

KD Strängnäs
Catharina De Geer, Gruppledare
Pia Steensland, riksdagsledamot
John Östlund, ledamot teknik- och fritidsnämnden