Debatt: Fjärrvärme för miljön

0
215
Ingela Bengtsson, Miljöpartiet i Strängnäs kommun och Vänsterpartiet i Strängnäs kommuns David Aronsson skriver tillsammans med Ulf Wallin, ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MP och Yvonne Knuutinen, ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, V, om fjärrvärme för miljön. Foto: Pressbild/Marie Freij/Frank Wassman

Värmekraftverket byggdes som en miljöinvestering och som ett sätt att öka intäkterna för SEVAB. Miljöinvesteringen har gått bra, fjärrvärme har ersatt många sämre alternativ som ved- och oljepannor i våra tätorter, vilket bland annat har har lett till en förbättrad luftkvalitet. Ekonomin i investeringen blev sämre än tänkt.

Mycket har hänt sedan beslutet att bygga verket. Inte minst utvecklingen med bergvärme och andra värmepumpar. Alternativen är bra ur klimathänsyn och bidrar inte till utsläpp vid användning. Det är däremot fortfarande eluppvärmning. Det går heller inte att ha hur många borrhål för bergvärme som helst innan risken för påverkan på grundvattnet blir för hög.

El ska inte användas för uppvärmning av hus, oavsett teknik. Elproduktionen och kapaciteten i näten borde användas för omställning av industrins och transportsektor energibehov, inte för hus som kan värmas på annat sätt. Med lite teknikoptimism kan kanske koldioxidlagring framöver också bli ett alternativ även för mindre anläggningar, då ger biobränslekraft en potential för negativa utsläpp av växthusgaser. Ett redan utbyggt fjärrvärmesystem är heller inte beroende av en viss energikälla för att transportera värme i rören.

Vi tycker att fjärrvärme ska vara huvudspåret för alla nya bostadsområden. Fokus borde ligga på att få ned anslutningskostnaderna så att det är den mest attraktiva värmekällan för en byggherre eller ny husägare.

För att garantera att fjärrvärmen framöver är ett miljöalternativ för uppvärmning när Norra staden, Södra Årby och andra stora bostadsområden byggs så behöver den vara kvar i kommunal ägo. Det ska inte vara en kortsiktig analys av projektets ekonomiska vinst som ligger till grund för om fjärrvärmenät ska byggas ut eller inte.

Vi befarar att en ny ägare kanske är mer intresserad av att maximera avgiftsuttaget från kunderna, snarare än att bygga ut nätet för kommunen och miljöns skull. Dagens kunder skulle snarare behöva lägre avgifter än idag. Vi ser inte hur det ska kunna garanteras vid en försäljning.

Med 5 miljarder i framtida investeringsbehov för hela kommunens verksamheter så står och faller inte anläggningar som Larslunda med försäljning av kraftvärmeverket. Vi ser det snarare som en långsiktig fråga om välfungerande verksamheter, budgetdisciplin och tillräcklig skattenivå. Soliditet är inte en kommunal kärnfråga.

David Aronsson, gruppledare V
Ingela Bengtsson, gruppledare MP
Ulf Wallin, ledamot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MP
Yvonne Knuutinen, ersättare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, V
Vänsterpartiet Strängnäs och Miljöpartiet i Strängnäs kommun