Centerpartiets syn på Båglantippen

0
303
"Vi i Centerpartiet har ingen förståelse för varför en majoritet i Miljönämnden bestående av (M), (S) och (SD) till varje pris vill undvika att denna tipp tillståndsprövas av Länsstyrelsen" skriver Ola Berglund och Johan Grenfeldt från Nykvarnscentern. Foto: Pixabay

Nykvarns Bygg och Miljönämnd har fått tillbaka ärendet om en masstipp på Båglan från Länsstyrelsen efter bland annat Centerpartiets överklagande av det förra beslutet som togs i Bygg och Miljönämnden. Vår slutsats var då att signalen från Länsstyrelsen var ”gör om gör rätt”. Så blev tyvärr inte fallet, Återigen körde en majoritet i nämnden bestående av (M), (SD) och (S) över Förvaltningens förslag till beslut. Ingen skugga ska falla på Nykvarnspartisterna som stöttade Miljöförvaltningens förslag till beslut att inte acceptera en enkel anmälan för dessa stora volymer.

Vi i Centerpartiet har ingen representant i Nämnden men har trots det läst in ärendet. Miljöförvaltningens förslag till beslut är en mycket välgjord utredning och vi har fullt förtroende för det beslutsunderlag som tjänstemännen på Miljökontoret levererat. Beslutsunderlaget visar tydligt att en anmälan inte ska godkännas, utan att det är en tillståndsprövning hos Länsstyrelsen som krävs vid dessa stora volymer.

Trots att lagen inte anger några volymer så borde dessa politiker inse, att det måste finnas ett tak för hur stora mängder som man kan ta emot för en anläggning utan att söka tillstånd hos Länsstyrelsen!

Om man studerar Miljöförvaltningens utredning inför beslut, så framgår också att det finns en sådan volymsgräns i Naturvårdsverkets Handbok.

I Båglanärendet är omfattningen 240 000 kubikmeter. Med 240 000 kubikmeter kan man anlägga en 4 mil lång tvåfilig väg med 6 meters bredd och med en 1 meter tjock vägbank. Jämförelsen visar att en så stor volym utgör en tillståndspliktig volym enligt Naturvårdsverkets Handbok. Prejudicerande domar indikerar även att detta ärende inte ska godkännas via en enkel anmälan till kommunen.

Vi i Centerpartiet har ingen förståelse för varför en majoritet i Miljönämnden bestående av (M), (S) och (SD) till varje pris vill undvika att denna tipp tillståndsprövas av Länsstyrelsen.

Varför ”kuppa” igenom en anmälan för denna tipp då den ändå inte kan användas eftersom kommunens beslut att använda den aktuella jordbruksmarken på Båglan underkänts av Länsstyrelsen. Vi som ”Grönt Parti” gläds över att Länsstyrelsen bevakar, att jordbruksmark inte lättvindigt kan ändras till industrimark.

Som varande ”Grönt Parti” anser vi att miljöfrågor är av största vikt och att det är en självklarhet att en så här stor masstipp ska tillståndsprövas av Länsstyrelsen och att därmed alla miljökonsekvenser noggrant värderas, alldeles speciellt när det är kommunal mark som skall användas.

Ola Berglund, ordförande för Nykvarnscentern                                                                                         

Johan Grenfeldt, gruppledare för Nykvarnscentern