VALET 2018: SSU i Strängnäs lyfter psykisk ohälsa bland unga — och bostadssituationen

0
396
I torsdags träffades SSU Strängnäs för pizzakväll och diskussion om politiken.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för medlemmarna och relevanta för unga i Sverige. SSU kallar sig frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

I Strängnäs finns idag ett trettiotal medlemmar. Målsättningen är att hålla en ständig tillväxt. MT/Måsen har pratat med Sebastian Rundqvist Marsico, som, tillsammans med bland annat Monica Lindell Rylén, Leif Hård och Ingrid Fäldt, är med bland de första tio namnen på kommunfullmäktigelistan inför valet i september.
— Det är hedersamt, jag är tacksam för förtroendet, säger Sebastian om placeringen.

Sebastian har varit aktiv i SSU sedan 2012. Han berättar att han blev meddragen av en kamrat, och stannade då han upplevde att han fick lära sig hur samhället fungerar.
— Ett samhälle är aldrig bättre än de vi behandlar som allra sämst, säger han. Vi är i den här båten tillsammans och individens frihet och goda liv garanteras bara av det starka kollektivet.

Inför valet har SSU tre ledord — samla, skola, påverka.
— Det innebär i pratiken att vi vill värva fler ungdomar till vår studieintensiva verksamhet. Utbildningarna är ideologiska men kan också handla om sakfrågor som är relevanta inför valet. Psykisk ohälsa bland ungdomar är en av de frågorna. Och bostäder för unga. Vi är en av de generationer som får det sämre, och vi måste rusta skolorna bättre med fler tillgängliga skolkuratorer, samt se över bostadsköerna. Det är inte bra för samhället att köerna är så långa. Vi blir fastlåsta på orten vi växt upp i.

Sebastian berättar också om rädslor inför valet. Det största hotet, och något han ser allvarligt på, är att så många — framförallt unga — har ett så lågt förtroende för politiken.
— Jag blir orolig att de inte tror på sin egen förmåga att påverka samhället. Paradoxalt, för parallellt med förtroendeptappet, har jag sällan sett så engagerade unga som nu. Sebastian refererar till nätaktivister och kraften i det.

En annan oro är att samhällsdebatten förskjutits till höger. Här menar han att det är viktigt att SSU fortsätter påverka. Och att det går har de bevisat i SSU i Strängnäs, både i debatt och i konkreta aktioner.
— Visst har man makt, även om det kan kännas hopplöst ibland. Förra valet hade vi inte rösträtt ännu, men påverkade stort i frågan om sommarjobbsgaranti.