Så många barn i Strängnäs får förskoleplats i tid

0
157

Andelen barn i Sverige som får plats på förskola i önskad tid sjönk under förra året till 63 procent. 2015 var motsvarande siffra 70 procent. Det är Nyhetsbyrån Siren som tagit fram statistiken efter att ha sammanställt siffrorna från kommun- och landstingsdatabasen.

Statistiken visar på väldigt stora skillnader i fråga om kommunernas kapacitet att kunna erbjuda förskoleplats, före eller senast på en önskad dag. I Strängnäs kommun erbjöds knappt hälften, 54 procent, en plats när föräldrarna önskade återgå till studier eller arbete. Hela 19 kommuner uppger att 100 procent erbjöds plats på senast önskad dag. Bäst i Sörmland är Eskilstuna med hela 80 procent.

Professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, Olof Johansson-Stenman, säger till Nyhetsbyrån Siren.
– Hur stort problemet blir för den enskilda är svårt att sätta ett mått på. Men det forskningen visar är att det ofta är kvinnor som tar ledigt den extra tiden, och att den osäkra jobbstarten är en bidragande orsak till löneskillnader mellan könen och möjligheten att göra karriär för kvinnor.