Möjlighet till förändring

0
517

Stress, kris, inre kaos och tomhet – ibland hamnar man i livssituationer där förändring behövs. Det kan bero på händelser hemma, på jobbet, i släkten eller i andra relationer. Lena Hellman och Lena Thid driver sedan i vintras Samtalsterapi i Mälardalen där de erbjuder samtalsterapi, parterapi, coaching och handledning för familjer. Tillsammans besitter de en bred kompetens.
– Vi har båda en lång pedagogisk yrkesutbildning på högskolenivå vilket gjorde att vi för några år sedan kände att vi hade så mycket kunskap om barn och familjer att vi ville arbeta mer med handledning av familjen, säger Lena Hellman.

Under fyra år utbildade de sig i integrativ psykoterapi steg 1, där bland annat KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy) ingår. De är även utbildade familje- och seminariehandledare hos den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul.
– Vi arbetar tillsammans med familjen och barnet, antingen på vår mottagning eller hemma i familjen, med exempelvis bonusfamiljen, gränssättning och neuropsykiatrisk problematik.

En annan anledning till att många söker sig till samtalsterapi är medberoende, där Lena Hellman är utbildad gruppledare på Ersta vändpunkten.
– Medberoende kan definieras som att ha fastnat djupt i ett beteenden av att hjälpa andra och att ta hand om andras behov. Man har svårt att sätt gränser och tappar kontakten med sina egna känslor och behov. Den medberoende tror ofta att “jag stärker min självkänsla genom att lösa andras problem och att lindra andras smärta”, säger Lena.

Lena Thid är utbildad par- och relationsterapeut och arbetar ofta med olösta konflikter, otrohet, kommunikationssvårigheter, svartsjuka, intimitet/sexualitet. Men det kan också handla om att stärka en redan väl fungerande relation. Parterapi skapar förutsättningar att känna större tillit och en djupare närhet till varandra.
– Syftet är att lösa svårigheter som inte är möjliga för paret att lösa själva. Vi fokuserar på kommunikation och samspel, inte på vem som har rätt eller fel. Målet är att tillsammans hitta en väg att utvecklas och komma vidare i en relation som känns bra för båda, säger Lena.

I samtalsterapi möter du dig själv på djupet i kropp, själ, tankar och känslor. Tillsammans med terapeuten utforskar du till exempel invanda mönster, beteenden, styrkor och svagheter. Målet med terapin är att lära känna dig själv bättre och göra de val som är bäst för dig.
– Går du i enskild terapi hos oss utgår vi från terapiformen psykosyntes där man fokuserar på det som känns bra i livet. Vi arbetar i huvudsak med samtal, men allt efter klientens behov även med övningar som exempelvis mindfulness eller andra uttrycksformer för att nå till kärnan av klientens problematik. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i terapirummet sker det på ett ansvarsfullt sätt.