I FREDENS TJÄNST – DÅ OCH NU

0
107
Veteranstatyn Strängnäs.

På Veterandagen, 29/5, invigdes i Strängnäs en minnesstaty för att hedra våra veteraner. Inte bara FN-veteraner utan alla män och kvinnor som tjänstgjort i fredens tjänst genom åren samt de glömda veteranerna, de anhöriga.

Strängnäs var under många år en central plats när det gällde utbildning och utrustning av den personal, som skulle göra FN-tjänst. Det var till P10 i Strängnäs man ryckte in i de allra flesta fall.

Utifrån det medborgarförslag som jag,  Gunnar Österlund, lämnade in beslöt Strängnäs kommun att låta uppföra ett minnesmärke för att hedra oss veteraner och vår insats. Kommunens arbete med minnesmärket har skett i samråd med Sveriges Veteranförbund.

Skulpturen Peace är gjort i vit marmor och har inskriptionen I FREDENS TJÄNST – DÅ OCH NU på sockeln. Genom att inte fokusera enbart på de den del av fredsarbetet som skett i form av militära fredsinsatser täcker minnesskulpturen även den civila sidans insatser. Något ofta glöms bort. Konstnären som utfört skulpturen är Inger Sannes. Hon har haft många internationella konstuppdrag runt om i världen och har även tilldelats flera olika utmärkelser.

Jag, Gunnar Österlund, som lämnade in medborgarförslaget och som även fått ingå i referensgruppen, är själv en av alla FN-veteraner. Tjänstgjorde under vinterhalvåret 1977-78 i Sinai som sambandsunderbefäl. Det blev av olika orsaker bara en mission för min del, men det var en erfarenhet som har satt sina spår.