Årsredovisning 2016

0
201

Den 24 april godkände kommunfullmäktige i Strängnäs kommunens årsredovisning för 2016.

I årsredovisningen för 2016 har en uppföljning av kommunfullmäktiges fem mål skett. Endast ett av målen, Ekonomi, bedöms vara uppfyllt medan tre av målen – Utbildning, Samhälle samt Vård- och omsorg anses vara delvis uppfyllda. Slutligen bedöms målet, Medarbetare, inte vara uppfyllt. Resultatet uppgår till 69,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkterna. Det kan jämföras med det budgeterade resultatet på 18,5 miljoner kronor.

Några av de pusselbitar som lagts under 2016 är bland annat ett starkt ekonomiskt resultat, ordning på ekonomin och en styrmodell som skapar förutsättningar för att det ska finnas en röd tråd från medarbetare till kommunfullmäktiges övergripande mål. Hela årsredovisningen finns att läsa på Strängnäs kommuns hemsida.