Antalet obehöriga lärare ökar

0
426

Över hälften av de lärare som anställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka enligt Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. 
I Sörmland har andelen behöriga lärare i grundskolan sjunkit till 77,3 procent från läsåret 2015/16 då siffran var 80,7 procent.
– Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

I Strängnäs kommun är endast 73,1 procent av lärarna i grundskolan behöriga. Motsvarande siffra för gymnasiet i Strängnäs ligger på 78,9 procent.