Steensland blir KD:s talesperson för LSS och familjefrågor

0
431
"Riksmötets öppnande var precis så högtidligt som man kan tänka sig" skriver Pia i ett Facebooksinlägg.
Heltid i riksdagen i fyra år. Strängnäsbon Pia Steensland tar nu helt tjänstledigt som forskare på Karolinska Institutet efter att ha blivit invald att representera Kristdemokraterna i Riksdagen. 
— Det är fantastiskt ärofullt, jag hade inte räknat med det. 
Redan under förra mandatperioden, för lite drygt ett år sedan, valde Pia Steensland (KD) att dra ner på tiden som forskare på Karolinska Institutet kring nya möjliga läkemedel för alkoholberoende. Fyra dagar av fem lade hon istället på KDs parti- och riksdagskansli, som handläggare med ansvar för vård och omsorg. I torsdags stod det klart att Pia kommer företräda partiet i både Socialutskottet och Socialförsäkringsutskottet. Som invald i Riksdagen kommer hon också vara partiets talesperson för familjefrågor och för LSS.
— Det känns mycket hedrande att få vara talesperson för två av partiets kärnfrågor, säger Pia. 
Varför det gick bra för Kristdemokraterna i valet tror Pia beror på en stor fråga — vården. 
— Sjukvården fick ta plats i debatten. Vi småpartier är beroende av valrörelsen. Vår partiledare Ebba Busch Thor gjorde fantastiskt bra ifrån sig i partiledardebatter och utfrågningar. Våra förslag för att korta vårdköerna och att avskaffa landstingen för att skapa en jämlik vård nådde fram i dialog med väljarna. Det tror jag är nyckeln, att vi varit trovärdiga i frågan. 
Pia menar också att utöver det breda arbetet med att förbättra den svenska vården är LSS-frågan den absolut viktigaste. 
— Jag kommer på första mötet i Socialutskottet driva på för att återupprätta intentionen med LSS. De senaste årens nedmontering av insatserna i LSS har gjort att många barn och vuxna som har de allra största behoven av stöd har fått sin tillvaro raserad. Vi måste se till att de återfår rätten att leva – inte bara överleva. 
Pia Steensland har under mandatperioden kvar platsen i kommunfullmäktige i Strängnäs.