Civila insatspersoner sökes i Stallarholmen

0
447

Räddningstjänsten i Strängnäs och Brandskyddsföreningen i Södermanland vill stärka kapaciteten på Selaön och Ringsön i Stallarholmen.

Selaön och Ringsön har i dagsläget för lång framkörningstid för räddningsstyrkor, skriver Räddningstjänsten i Strängnäs i ett inlägg på Facebook. Mot den bakgrunden har Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till att engagera lämpliga kandidater som är boende i området till att bli en civil insatsperson (CIP) .

Personer som frivilligt anmält sig som CIP kommer att få ta del av en utbildning med inriktning på åtgärder vid brand och första hjälpen. Personen kan oftast vara den som är först på plats vid en stundande utryckning och dennes insats kan vara avgörande tills dess att förstärkning kommit till platsen.

Den som anmäler sig som CIP får ingen ersättning och det görs helt på frivillig basis. En utbildning på åtta timmar ingår och ger kunskaper i hjärt- och lungräddning, första hjälpen samt hur man ska agera om man kommer först till en brand, drunkningsolycka eller trafikolycka.