Om hot och hopp i en osäker värld

0
416
Äntligen stod FN:s förre vice generalsekretare Jan Eliasson i Strängnäs domkyrkas predikstol. 
– Passningen är underskattad, konstaterade FN:s före detta vice generalsekreterare Jan Eliasson i en fullsatt Domkyrka i torsdags kväll. Den borde belönas lika högt som själva målskottet.
Det var Gustav Vasa-föreningen som tillsammans med Europaskolan arrangerade en föreläsning med titeln ”Hot och hopp i en osäker värld” och Eliasson var inbjuden för att berätta om sina erfarenheter från freds- och utvecklingsarbete i världen. Föredraget inledde Vasaveckorna, som pågår fram till den 16 juni. Eliasson inledde med att berätta hur goda vänner han och biskop Johan Dalman är och att han bland annat därför uppskattade mycket att bli inbjuden till just Strängnäs.
– Biskopen och jag har det gemensamt att vi uppskattar när man bryr sig. Inom eller utanför gränser, om människor och om naturen. Vi måste återupprätta harmonin, som Johan säger.

För Eliasson är en människas rötter och vingar lika viktiga. Man måste vara förankrad – han tog sina egna föräldrar och farföräldrar som exempel – men man måste också våga flyga mot det okända. Många har undrat hur han, som var en enkel arbetargrabb i Göteborg, kunnat komma så långt yrkesmässigt.
– Jag har tre tips, sa Eliasson. Odla din drivkraft, din tävlingsinstinkt och ditt lagspel. Man måste sammanta med andra.

När det gäller hoten mot människan och jorden pekade han på fyra övergripande problem som gör honom orolig. Det är kärnkraften som åter blivit aktuell, den allt större svårigheten att medla i konflikter, klimatförändringar och ”en bitter ton” som breder ut sig. – Börjar man dela in människor i vi och dom börjar man vackla kring begreppet alla miniskors lika värde, sa Eliasson. Det är farligt.

För att publiken inte skulle falla för långt ner i mörkret vände Eliasson sedan på stämningen och presenterade de hopp han har inför framtiden. De första är att kvinnor och unga för allt mer att säga till om. Det andra är att människor besitter en allt större kunskap och det tredje att FN:s arbete, trots svårigheter, fortskrider.
– Ingen fred utan utveckling och ingen utveckling utan fred. Och respekteras inte mänskliga rättigheter har vi varken det ena eller det andra.

Jan Eliassons inspirerande föredrag, som innehöll såväl allvar som humor avslutades med att fyra gymnasieelever fick ställa frågor till honom. Mest applåder fick frågan gällande Eliassons egen klassresa, men de övriga frågorna var lika intressanta och Eliasson svarade initierat på allt.

– Att upprätthålla parlamentarismen är väldigt viktigt, vi måste stärka institutionerna. Och att kunna prata med alla, oavsett åsikter, är nödvändigt. Jag har förhandlat med Khadaffi och Shahen av Iran – utan att dela deras åsikter.

Efteråt tackades Jan Eliasson med presenter och blommor och fick tillfälle att upprepa budskapet: Sikta mot horisonten, men kom ihåg alla små steg som måste tas innan du når dit.
– Det var Dag Hammarskjöld som lärde mig det talesättet och det håller. Horisonten, visionen, är väldigt viktig, men lika väsentligt är det hårda arbetet för att nå dit.

Torsdagens föredrag var starten för Vasaveckorna, som fortsätter i dryga två veckor. Varje dag under perioden finns något med Vasaanknytning att uppleva i Strängnäs.