Sjöräddningssällskapet fick stordonation

0
10
Bild: Insamlingen har gjort att sjöräddningssällskapets båt nu kan börja byggas.

I juni gick Sjöräddningssällskapet ut och berättade att man var i behov av en ny båt i Strängnäs. En insamling startades och i förra veckan nåddes målet på 2.5 miljoner kronor — och därmed byggs nu en helt ny båt för stationens behov.

Sjöräddningssällskapets verksamhet drivs helt med insamlade medel — och hittills har man arbetat med inlånade, äldre båtar från andra platser i landet. I juni startades därför en insamling till en helt ny båt och i förra veckan gick man i hamn med projektet.
Vi har nu nått målet på två och en halv miljon kronor, berättar Håkan Frisk från Sjöräddningssällskapet. Därmed kan en ny båt av Gunnel Larson-klassen byggas.

Under insamlingsperioden har Sjöräddningssällskapet tagit emot bidrag från privatpersoner, föreningar och företag. Av dessa presenterades förra veckan den enskilt största donatorn, Sparbanksstiftelsen Rekarne, som bidrog med en och en halv miljon kronor.
Vi har också fått flera hundra tusen från ett dödsbo där donatorn önskar vara anonym, säger Lars Tysklind, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapets station i Strängnäs. Men utan Sparbanksstiftelsen donation hade vi inte varit klara med insamlingen på länge. 

Den nya båten är optimerad för Mälaren och beräknas kunna tas i drift i maj 2019 då den också kommer att visas upp och döpas.
-Det är många privatpersoner som har bidragit också, förklarar Håkan Frisk. Många har specificerat att de vill att pengarna går till båten.