Guidad tur i Ytterenhörna kyrka

0
19
Bildtext: Olle Karlsson berättade hur renoveringen av Ytterenhörna kyrka har gått till.

I söndags återinvigdes Ytterenhörna kyrka efter flera års renovering. Redan dagen efter höll fastighetsansvarige Olle Karlsson en guidad tur, den första av två, inne i kyrkan för att visa och berätta om arbetet som har lagts ner för att åter få kyrkan i gott skick.

Ytterenhörna kyrka har under flera år genomgått en omfattande invändig renovering. Redan 2013 gick dispensen för det utdömda elsystemet ut. Kyrkan fick då stängas och alla förrättningar flyttades till församlingens andra kyrka, Överenhörna. Nu är renoveringen klar och allmänheten kunde i måndags få en guidad tur inne i kyrkan.
När vi kontrollerade vad som skulle göras tänkte vi att det kanske inte är så farligt, berättar Olle. Kanske lite färg på väggarna och länsstyrelsen tyckte att vi skulle pilla upp golvplankorna, rengöra dem och lägga tillbaka dem. De var dock så angripna av både djur och fukt så det var en omöjlighet.

I stället fick man bär ut det gamla golvet och sanera botten vilket innebar att närmare åtta ton stenar fick bäras ut. Botten fylldes med grus och betongbalkar med luftgenomsläppskanaler som bärlagret ligger på. Till det har även elvärmen bytts ut mot vattenburen värme med styrteknik som reglerar temperatur efter luftfuktighet.
Golvet var så illa att växtlighet letade sig upp mellan golvplankorna och riskerade att killa kyrkobesökarna på benen, säger Olle. 

När det gamla golvet togs bort upptäcktes ett par gravkammare från 1600-talet. Sedan tidigare visste man att de fanns, dock inte exakt var de var placerade. I det gamla vapenhuset mot söder hittade man också ett tjugotal skallar och ben som man inte kände till sedan tidigare. Troligtvis är det skelett som kommit fram vid arbete på kyrkogården och sedan lagts under golvet i kyrkan. Skelettdelarna placerades, under en enkel ceremoni, i en kista på samma plats. 

Ett av de äldre föremål som fortfarande finns i kyrkan är det senmedeltida altarskåpet från 1500-talet som ursprungligen kommer från Kärnbo kyrka i Mariefred.
När Kärnbo kyrka i Mariefred brann så hann de rädda altarskåpet, berättar kyrkvärd Karla Sand. När sedan den här kyrkans inventarier brann upp 1764 skänktes skåpet av Mariefreds församling.