Hästnäringen – en bransch att räkna med

0
458
Ridlektion på Ekelunds ridskola i Mariefred
Ridlektion på Ekelunds ridskola i Mariefred
Ridlektion på Ekelunds ridskola i Mariefred

 

Hästnäringen har ökat explosionsartat de senaste 20 till 30 åren. I dag omsätter branschen årligen 48 miljarder kronor, vilket gör hästnäringen till en betydande del av svensk samhällsekonomi.
Intresset för hästföretagande har stigit markant. Småföretagandet ökar när allt fler väljer att arbeta professionellt med hästar. Inom hästnäringen återfinns företag inom ridskoleverksamhet, uppfödning och avel, men även hälsofrämjande och rehabiliterande verksamheter där samvaron med hästar är en del av behandlingen. Därtill kommer den upplevelsebaserade turistnäringen kring hästar, samt tävlingsindustrin med trav, galopp och hoppning.

– Hela hästbranschen inklusive underleverantörer och serviceföretag gör hästnäringen till jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Det är en betydande del av den svenska samhällsekonomin, säger Lars Bäckman, kanslichef på Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), en samarbetsorganisation som företräder den svenska hästnäringen.

Hästen har också blivit en viktig del i utvecklingen av landsbygden. Enligt en artikel på Hästnäringens Nationella Stiftelses hemsida är hästintresset en viktig drivkraft för människor att flytta ut på landet. Många gårdar som tidigare varit lantbruk är nu omgjorda till hästgårdar.

– I dag finns ungefär 360 000 hästar i Sverige. Det är fler än vad det finns mjölkkor, säger Lars Bäckman på HYN.

Men den stora ökningen av antalet hästar i Sverige har också ökat efterfrågan på välutbildad arbetskraft inom området. Det är något som gymnasieskolorna tagit till sig. För de hästintresserade niondeklassare som snart ska söka till gymnasiet finns det många skolor att välja på som kan erbjuda program med hästinriktning. Öknaskolan i Tystberga utanför Nyköping är en av dem som har häst på schemat.

– Vi har valt att lägga vår hästutbildning under lantbruksprogrammet, säger Kirsi Östberg, studierektor på Öknaskolan. Det innebär att eleverna hos oss får en bra grundutbildning inom hästhållning, men samtidigt fördjupad praktisk kunskap där de bland annat får lära sig köra traktor, reparera vattenledningar och laga trasiga staket. Efter avslutat program har eleverna en yrkesexamen som hästskötare.

Även om utvecklingstakten inom hästnäringen enligt undersökningar nu har börjat plana ut, finns det goda möjligheter till jobb efter gymnasiet.

– Hästskötare är ett bra yrke i sig, säger Lars Bäckman på HYN, men även en plattform för vidare utbildning inom hästbranschen. Det kommer ständigt nya användningsområden för hästen i samhället.