Företagarklimatet försämras

0
426
Birgitta Groth
Birgitta Groth
Birgitta Groth

 I Svenskt näringslivs årliga undersökning om de svenska kommunernas företagsklimat fortsätter Strängnäs att sjunka. Men företagarföreningen i Mariefred upplever att samarbetet med kommunen har förbättrats.

Mariefreds företagarförening Imariefred.nu representerar ungefär 150 företag i kommundelen.

– Det har ökat kraftigt den senaste tiden, säger ordförande Birgitta Groth. Jag tror att vårt framgångskoncept är att vi har mycket tålamod. Detta görs inte över en natt. Vi har hållit på i flera år, samtidigt som det finns ett fantastiskt engagemang i den här staden. Det är mycket hårt arbete och många ideella timmar som är nerlagt i detta. Det viktigaste tror jag är kontinuitet, att våra evenemang återkommer år efter år. Folk förväntar sig att de här arrangemangen händer.

Köpmännen i Strängnäs har börjat snegla lite på hur både Mariefreds företagarförening och företagarna i Gula Industrihuset i Stallarholmen arbetar.
– Självklart är det viktigt att vi arbetar stenhårt med att dra folk till Mariefred, men vårt syfte är i första hand att öka attraktiviteten i att bo, verka och vistas i Mariefred. Det ska inte vara en sovstad utan det ska finnas puls och energi i Mariefred. Våra evenemang, som vi tycker blir bättre och bättre, har bidragit till att folk flyttar till Mariefred. Det är jag helt övertygad om.


Läs mer i papperstidningen på lördag eller i den digitala MT/Måsen redan på fredag