Kan jag kombinera enalapril och omeprazol?

0
112
Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor i Mariefred. På Fråga Apotekaren www.fragaapotekaren.se kan du ställa egna frågor till honom.

FRÅGA
Jag har högt blodtryck och tar Enalapril Actavis 5 mg för detta. Har också problem med magen och blivit rekommenderad Omeprazol Apofri 20 mg för detta. Går det att ta enalapril och omeprazol samtidigt, eller fi nns det risk för några oönskade biverkningar eller interaktioner? /Barbro

SVAR
JA, DET SKA NORMALT gå bra att ta enalapril och omeprazol samtidigt. Det
finns inga rapporterade interaktioner mellan dessa läkemedel.
DOSEN 5 MG ENALAPRIL är en låg och bra dos om du bara har lite högt blodtryck. Det är bra att alltid sträva efter lägsta möjliga effektiva dos. Enalapril har funnits länge och är välstuderat och erfarenheten är stor med detta läkemedel.
OMEPRAZOL ÄR SUBSTANSEN i Astrazenecas magsårsläkemedel mer känt under namnet Losec. Den är effektiv och säker. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln, överskrid inte rekommenderade doser, eller ta vad läkaren har sagt till dig att du ska ta.

Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor med sin familj i Mariefred.
På Fråga Apotekaren http://www.fragaapotekaren.se kan du ställa dina egna frågor till honom.