Fungerar verkligen förkylningssprayer?

0
775
Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor i Mariefred. På Fråga Apotekaren www.fragaapotekaren.se kan du ställa egna frågor till honom.

FRÅGA

Det finns lite olika så kallade förkylningssprayer på apoteken. Är det värt att satsa pengar på dem? Fungerar de?

Mia

SVAR

Det är framför allt två så kallade förkylningssprayer som marknadsförs ganska hårt; Coldzyme och Viruseptin. Båda är medicintekniska produkter som påstås minska risken för förkylning och förkorta sjukdomstiden.

Coldzyme är en spray som påstås reducera risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet, om den används i ett tidigt stadium av infektionen. Sprayen bildar en skyddande barriär som täcker munhåla och svalg. Barriären fångar in förkylningsvirus och förhindrar att de infekterar celler.

Det finns en viss vetenskaplig dokumentation att det kan fungera. I mitten av augusti presenterade företaget nya data som visar att förkylningsperioden minskar med en halv dag. Men studien har fått kritik för att företaget inte nämner flera omständigheter som drar ner det vetenskapliga värdet av de påstått positiva resultaten.

Viruseptin är en spray som innehåller det verksamma ämnet iota-carragenan. Dels kapslar det in viruspartiklarna och hindrar dem från att fästa sig i nässlemhinnan, vilket i sin tur minskar risken för spridning. Dels återfuktas nässlemhinnan och bildar en fuktgivande skyddsfilm mot virus som försöker etablera sig där.

Företaget hänvisar till fem studier som har visat lite olika effekt. En visade ingen skillnad mot placebo, i det här fallet en saltlösning. I en sågs ingen effekt på lindrade symtom, även om mängden virus sjönk. De andra tre studierna visade kortare sjukdomstid med två dagar, färre återfall i förkylning samt att förkylningssymtomen minskade i en studie.

Så slutsatsen för dem båda är att det finns en viss vetenskaplig dokumentation, att det kan fungera, men att man helt enkelt får testa själv.

_______________________

Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor i Mariefred. På Fråga Apotekaren www.fragaapotekaren.se kan du ställa egna frågor till honom.